Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar om covid- 19 och arbetsplatser

Du som chef har en nyckelfunktion för att kunna informera dem som vistats i den angivna verksamheten vid den aktuella tidpunkten om att de kan ha utsatts för en smittrisk. Personerna ifråga ska uppmanas gå in på Information till dig som har haft nära kontakt med en person med en person med covid-19 för att få mer information om vad de behöver tänka på.

Genom att personer som kan ha varit utsatta för smittrisk informeras om detta och får råd om testning och att träffa så få personer som möjligt kan vidare smittspridning av covid-19 förhindras. Tack för din hjälp!

Som chef kan du också underlätta för att nära kontakter på arbetsplatsen om möjligt kan provta sig på arbetstid.

Nej, som regel räcker det med att du informerar den enhet/grupp som är direkt berörd, dvs de som vistats i den del av verksamheten vid aktuell tidpunkt som du fått information om.

Nej, information om enskild person skall aldrig lämnas ut såvida du inte fått tillåtelse av den enskilde att göra så. Inhämta samtycke från den smittade att allmän information enligt informationsbladet Information och instruktioner till nära kontakt till bekräftat fall av covid-19 delas ut till de berörda som den smittade uppgett behöver få del av informationen.

Detta är någonting som du som huvudman själv beslutar. Dock har medarbetare ingen rätt till smittbärarpenning om de inte är hushållskontakter till konstaterat fall av covid-19.

Ja, det kan de men om de som bedöms som nära kontakter kan arbeta hemifrån närmaste veckan efter att de är exponerade så är detta bra. Provtagning av nära kontakter ska ske oavsett om personerna arbetar hemifrån eller på arbetsplatsen. Medarbetare har ingen rätt till smittbärarpenning om de inte är hushållskontakter till ett konstaterat fall av covid-19.

Graden av exponering är en viktig del av bedömningen när man tar ställning till vilka kontakter i en smittspårning som ska provtas och vilka instruktioner som ges för att förebygga smitta.

Generellt bedöms en kontakt som nära om personen vistats inom 2 meter, sammanlagt mer än 15 min under ett dygn vilket är den europeiska smittskyddsenhetens definition. (länk - Contact tracing: Public health management of persons, including healthcare workers, having had contact with COVID-19 cases in the European Union - second update).

För covid-19 är följande faktorer viktiga för exponeringsgraden:

  • Kontakt inomhus eller utomhus? Smittorisken är betydligt större vid kontakter inomhus.
  • Fysiskt avstånd vid kontakttillfället? Risken ökar vid avstånd mindre än 2 meter.
  • Tidslängden för kontakten Vid nära kontakt längre än 15 minuter ökar risken betydligt

Detta är en arbetsmiljöfråga och som arbetsgivare kan du få stöd i din hantering via SKR (Sveriges kommuner och regioner) eller Arbetsmiljöverket, se länkarna nedan.

Frågor och svar riskgrupper och gravida - SKR

Graviditet och amning - Arbetsmiljöverket

Om covid-19 för gravida - Folkhälsomyndigheten 

Detta gäller enligt smittskyddslagen och finns att hitta i smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad.  

Ny testning ska inte göras innan återgång till arbete utan nedanstående tidsgränser gäller för att bedöma smittfrihet.

En person som varit sjuk i covid-19 är inte längre smittsam när det har gått minst 7 dagar sedan personen insjuknat och blivit allmänt förbättrad och varit feberfri under 2 dygn. Om personen därefter skulle ha kvar symtom som rethosta och försämrat lukt- och smaksinne även efter 7 dagar bedöms personen ändå inte vara smittsam. Om en person provtagits utan symtom gäller 7 dagar från provtagningsdagen. Om personen ifråga har ett nedsatt immunförsvar kan andra regler gälla.

Senast uppdaterad: 2021-08-20 13:45