Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Information till sjukvårdspersonal

Information till sjukvårdspersonal

Närområdesansvarig vårdcentral ansvarar för utredning och handläggning när flera personer på förskolan har drabbats av diarréer och kräkningar. En utredning bör övervägas om tre eller fler barn inom en förskolegrupp insjuknar inom ett eller några dygn med kräkningar och eller diarré, och det finns misstanke om smittsam magsjuka. Den vanligaste orsaken till gastroenterit inom förskolan är virus (främst norovirus och sapovirus som ingår i gruppen Caliciviridae – calicivirus – samt rotavirus och adenovirus). Ofta finns flera tarmvirus i omlopp vid utbrott. Bakteriell orsak bör också övervägas vid tarminfektion hos barn, särskilt vid diarré hos barn som nyligen återvänt från utlandsresa, eller vid andra symtom som mer långdragna besvär eller blodtillblandad avföring. Vid mer långdragen diarré utan kräkningar och feber kan tarmparasiter vara etiologiskt agens, främst giardia men även cryptosporidier. Barn som nyligen vistats utomlands eller lever i familjer med frekvent utlandskontakt bör utredas med fecesdiagnostik för parasiter som komplement till övrig utredning.

Åtgärder
· Vid misstanke om virusetiologi behöver inte alla med symtom provtas. Det räcker med att några sjuka barn eller personal undersöks.
· Vid misstanke om annan etiologi kan provtagningen behöva bli mer omfattande.
· Utredningen bör då innehålla: - Faecesdiagnostik för bakteriella agens Faecesdiagnostik för virus - Faecesdiagnostik för parasiter vid långdragen diarré, vid misstanke om livsmedels- eller vattenburen smitta, eller vid utbrott på flera avdelningar.
· Vid misstanke om utbrott eller oväntad smittspridning på förskolan ska Smittskydd Västra Götaland kontaktas för ställningstagande till andra åtgärder som utvidgad provtagning, informationsinsatser eller kontakt med miljö- och hälsoskydd.
· Behandlande läkare på mottagningen ansvarar för den kliniska uppföljningen och för att provsvar förmedlas till vårdnadshavare.
· Vid misstänkt smittspridning via livsmedel och vatten ska Smittskyddet omgående kontaktas. Kommunens miljöförvaltning ansvarar för utredningen av möjliga smittorsaker i livsmedel eller miljö.
· Vid fynd av anmälningspliktig sjukdom i fecesdiagnostik sker fortsatt handläggning i samråd med Smittskydd Västra Götaland och anmälan ska göras enligt smittskyddslagen. Detta sker enklast via sminet.se.

Återgång till förskolan
· Barn med symtom på diarréer och kräkningar ska stanna hemma tills barnet ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré på minst 48 timmar.
· Vid fynd av anmälningspliktig sjukdom i fecesdiagnostik kan särskilda förhållningsregler gälla. Se respektive smittskyddsblad för ytterligare information.

Senast uppdaterad: 2023-01-13 15:56