Utbildningar

På denna sida finns information om kommande utbildningar som vi anordnar samt presentationsmaterial från tidigare utbildningar som Hyfs arrangerat. Kontakta din Hyfs-sjuksköterska om du har frågor kring utbildningar i ditt område.

Kommande utbildningar

Göteborg:

Grundutbildning i hygien, smitta och smittspridning den 17 respektive 23 maj.
Målgrupp: förskolepersonal 
Plats: Lundby stadsdelsförvaltning, lokal Piren 
Tid: 13:30- 16:30 
Anmälan via Regionkalendern: 17 maj och 23 maj.
För frågor, kontakta Marianne.l.bengtsson@vgregion.se 

Presentationsmaterial från tidigare utbildningar som Hyfs arrangerat:

Min önskelista till förskolan och BVC - Thomas Arvidsson, f.d. Barnhälsovårdsöverläkare Göteborg

Friska miljöer i förskolan - Sofia Knüppel och Ann-Marie Westling, Mölndals Stad

Smittskydd i förskolan, ett nytt kunskapsunderlag - Anneli Carlander, Folkhälsomyndigheten

Vad behövs för att skapa goda förutsättningar för en god arbetsmiljö i förskolan? Fredrik Sjödin, Umeå Universitet

Hygienrond i förskolan - Susanne Johansson, Hyfs/Smittskydd Västra Götaland

Vardagshygien - ett sätt att förebygga infektioner - Åsa Mellhus, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Hygienrond och egenkontroll,  Susanne Johansson, Hyfs/Smittskydd Västra Götaland

Toalettvanor och rutiner i förskolan, Malin Stålklint, Uroterapeut barnsjuksköterska, barn- och ungdomsmedicinskmottagning, Skaraborgs sjukhus 

Miljösamverkan Östra Skaraborg  Malin Leo, miljöinspektör, Miljösamverkan Östra Skaraborg 

 

Blöjstudie - resistenta tarmbakterier i förskolan  

Miljö & hälsas råd och krav kring hygien och smitta i förskolan - Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

ESBL, VRE och tarmpatogener bland friska förskolebarn i Uppsala - Johan Kaarme, Uppsala universitet 

Arbetsmiljöverkets regler om hygienåtgärder och smittrisker i arbetsmiljön - Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket 

Hygienrond i förskolan - Marianne Bengtsson, Hyfs/Smittskydd Västra Götaland 

Vanliga smittor - MRSA och streptokocker - Eva Gustafsson Smittskydd Skåne 

BVC - förskola. Vilket samarbete finns? Margareta Blennow, barnläkare, Stockholm 

Senast uppdaterad: 2019-03-13 13:43