Utbildningar

På denna sida finns information om olika typer av utbildningar som Hyfs anordnar.

Utbildningar under Hygienveckan, v. 38

"Temadag om förskolemiljön och dess betydelse för hälsan och välbefinnande" 18 september, Göteborg
Program och anmälan

Utbildning "Friska barn i förskolan" 21 september, Skövde

Program

Miljö & hälsas råd och krav kring hygien och smitta i förskolan - Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten

ESBL, VRE och tarmpatogener bland friska förskolebarn i Uppsala - Johan Kaarme, Uppsala universitet 

Arbetsmiljöverkets regler om hygienåtgärder och smittrisker i arbetsmiljön - Jenny Persson Blom, Arbetsmiljöverket 

Hygienrond i förskolan - Marianne Bengtsson, Hyfs/Smittskydd Västra Götaland 

Vanliga smittor - MRSA och streptokocker - Eva Gustafsson Smittskydd Skåne 

BVC - förskola. Vilket samarbete finns? Margareta Blennow, barnläkare, Stockholm