Pedagogiskt utbildningsmaterial

På denna sida finns utbildningsmaterial som förskolan kan använda i sin verksamhet.

Utbildningsmaterial 

Föräldrafolder (information til vårdnadshavare om Hyfs och en vägledning om god handhygien. Bra att skriva ut och ha på förskolan och dela ut till föräldrar) 

Föräldramötesmaterial - ett diskussionsunderlag inför samtal om hygien i förskolan riktat till föräldrar och förskolepersonal. 

Föräldrautbildningsmaterial "Smitta och smittspridning"  
Text till utbildningsmaterialet 

Pedagogiskt material 

Boktips för barn och vuxna om handtvätt och hygien.

Vad händer när man inte tvättar sina händer? Kanel- och oljaexpriment. 

Boken Prinsessan som inte ville tvätta händerna 

Handtvättssånger - olika sånger med enkel medlodi att sjunga tillsammans med barnen. 

Handtvättsdiplom - diplom att dela ut till barnen som vet Varför, När och Hur man ska tvätta händerna.  

Hygienquiz för barn - frågor anpassade till barn om hur och när man ska tvätta händerna.

Hygienquiz för vuxna  - frågor anpassade till vuxna om hur och när man ska tvätta händerna. 

Kräklarm - allmän plansch i A3 

Kräklarm - plansch för förskola. 

Kräklarm - plansch för skola.