Sjukfrånvaroregistrering i förskolan

Hyfs har sedan starten 2006 fört statistik över barnens sjukfrånvaro. Sedan hösten 2014 registrerar många förskolor i Västra Götaland via en webbenkät. Det möjliggör för förskoleavdelningen att direkt se avdelningens sjukfrånvaro och den genomsnittliga närvaron i procent. Statistiken har gett Hyfs en kunskap om den genomsnittliga sjukfrånvaron för respektive månad och kan användas som ett jämförelsetal. 

Vi presenterar fortlöpande sjukfrånvarostatistik i vårt nyhetsbrev och på denna sida. Hyfs-sjuksköterskan i ert område bevakar sjukfrånvaron och hör av sig vid behov till de förskolor som registrerar sin sjukfrånvaro. 

Dagjournal 
Ni sammanställer antalet sjukdagar i de olika kategorierna samt även övrig frånvaro, och skickar in månadsvis för varje avdelning. Vi rekommenderar att ni använder avdelningens närvarolista/dagjournal eller använder den Hyfs dagjournal. 

För förskolor i Göteborg stad, som rapporterar in via sina dagjournaler och som önskar rapportera via webben eller ni andra som vill börja registrera eller har frågor, hör av er till er Hyfs-sjuksköterska.  

Manual för sjukfrånvaroregistrering 

Registrering för förskolor i Göteborg

Registrering för förskolor i Fyrbodal, Skaraborg, Södra Bohuslän och Södra Älvsborg 

TEST
för dig som vill testa att registrera sjukfrånvaro utan att det sparas. 
Testsida för sjukfrånvarorapportering

Sjukfrånvaro 2017 
Sammanställning av sjukfrånvaroregistrering januari - december 2017 

 

IFAU´s utvärdering (från december 2016)

IFAU´s rapport "Sjukfrånvaro bland förskolebarn - lärdomar från en satsning på förbättrad hygien" om Hyfs arbete går att läsa på denna sida. 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-27 16:01