Hygienråd för tillfälliga boenden

När ett stort antal människor bor på en liten yta finns en ökad risk för spridning av smittsamma infektioner. Därför har Smittskydd Västra Götaland i samarbete med Länsstyrelsen tagit fram material för en grundläggande hygienutbildning till personal på olika former av tillfälliga boenden i Västra Götaland.