Årets kampanj

Vaccinationsstart

Datum för årets vaccinationsstart är tisdagen den 6 november 2018.

Årets vaccin

Nytt för i år:
Vaxigrip Tetra som är fyrvalent vaccin är upphandlat av Västra Götalandsregionen. Här kan du läsa mer om vaccinet och hur du beställer det. Kom också ihåg att beställa kanyler. Säsongens vaccinationsunderlag hittar du här.

Riskgrupper

Riskgrupperna är desamma som förra året. Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även i år erbjuder vi en ersättning till de vårdcentraler som kallar sina riskgrupps­patienter. Läs mer om kallelsebrev.

Bildspel för personal

Det finns två olika bildspel för personal. Ett allmänt för alla som vaccinerar, och ett för mödravården. Bildspelen hittar du här.

Annonsering

Som tidigare betalar Smittskyddet halva annonskostnaden, upp till 5 000 kronor, mot att en specifik text finns med i annonsen. Läs mer.

Informationsmaterial

Årets affischer skickas automatiskt ut till primärvården ungefär en månad före vaccinationsstart. Patientinformation på flera språk hittar du här.