Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Influensavaccin

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Influensavaccinationen är gratis för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp, de som är gravida samt de som har fyllt 65 år. Beslutet gäller från och med förra året.

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot influensa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Högdosvaccin - nytt för i år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar högdosvaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). En begränsad mängd av högdosvaccinet Fluzone HD har upphandlats. Vaccinet kommer därför endast att erbjudas personer som permanent bor på SÄBO.

Fluzone High Dose (HD) är ett så kallat högdosvaccin. Det innehåller fyra gånger högre antigendos än vanligt influensavaccin, och är utvecklat för att ge ett bättre skydd mot influensa för äldre personer, eftersom deras immunförsvar svarar sämre på vanligt influensavaccin. Högdosvaccin mot influensa har använts under tio års tid i USA och mer än 160 miljoner doser har givits globalt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu högdosvaccin till personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Ett begränsat antal doser har därför upphandlats nationellt för detta. I Västra Götaland kommer högdosvaccinet Fluzone HD att erbjudas boende på SÄBO. Förtydligande om distribution och leverans av Fluzone HD.

Fluzone HD är ett fyrvalent, äggbaserat vaccin och innehåller antigen från samma influensastammar som vanligt influensavaccin. Detta vaccin administreras företrädesvis intramuskulärt, men det kan också ges subkutant. Patienter som behandlas med antikoagulantia behöver särskild handläggning. Råd och stöd vid läkemedelsbehandling finns på Janusinfo.se. 

Ordinationsrätten för Fluzone HD är densamma som för Vaxigrip Tetra. Fluzone HD är godkänt med rikslicens och saknar information i FASS, men är i stort sett identiskt med vaccinet Efluelda. Läs om Efluelda i FASS för vårdpersonal

Fluzone HD är godkänt från 65 års ålder. Vaccinet reducerar influensarelaterade komplikationer i de högre åldersgrupperna. Studier har visat på ett minskat behov av sjukhusvård på grund av hjärt- och lungsjukdom efter vaccination med ett förstärkt vaccin. Frekvensen av biverkningar (lokal smärta vid injektionsstället, muskelvärk, feber) är dock högre jämfört med vanligt influensavaccin, men ingen stor skillnad har rapporterat avseende svårighetsgrad.

Samvaccination
Vaccination med Fluzone HD rekommenderas inte samtidigt med vaccination mot covid-19. Det bör gå minst en vecka mellan dessa vaccinationer.
Vaccination med Fluzone HD samtidigt med vaccination mot pneumokocker anses gå bra.

Läs mer:

Läkemedelsfakta från Läkemedelsverket om Efluelda (Fluzone HD): Efluelda injektionsvätska, suspension, förfylld spruta

Folkhälsomyndighetens information om högdosvaccin och andra vacciner mot influensa: Nya vacciner mot säsongsinfluensa

Även säsongen 2021-2022 kommer Västra Götalandsregionen att använda Vaxigrip Tetra för vaccination mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning, men det kan också ges subkutant. Patienter som behandlas med antikoagulantia behöver särskild handläggning. Råd och stöd vid läkemedelsbehandling finns på Janusinfo.se.

Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i miljontals doser. Vaxigrip Tetra innehåller inte adjuvans, och är fritt från kvicksilver.

Samvaccination
För vuxna kan vaccination med Vaxigrip Tetra ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges en i vardera arm. Det går också att ge vaccinationerna vid separata tillfällen, utan hänsyn till något tidsintervall emellan.

För barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

För mer information om dosering till barn, läs mer på vår sida om barn och vaccin 

Fluenz Tetra är ett nasalt influensavaccin för barn, 2-17 år. I Västra Götaland används det framför allt av verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin. Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin, och bör därför inte användas till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i barnets närhet, bör man ta hänsyn till detta eftersom de levande vaccinstammarna kan spridas från det vaccinerade barnet.

Fluenz Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Samvaccination
För barn mellan 12-17 år rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Vaxigrip Tetra och Fluenz Tetra kan innehålla spår av ägg, och bör därför inte ges till personer med svår äggallergi. Något äggfritt vaccin finns inte tillgängligt i Sverige. Alla som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras. 

  • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-likt virus
  • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)
Senast uppdaterad: 2021-10-13 17:33