Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Influensavaccin

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Influensavaccinationen är gratis för personer som tillhör en medicinsk riskgrupp, de som är gravida samt de som har fyllt 65 år. 

Folkhälsomyndighetens information om vaccination mot influensa

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper

Förstärkt vaccin - nytt för i år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar Fluad Tetra, ett förstärkt influensavaccin, till personer som bor på särskilda boenden (SÄBO) eller på korttidsplats för äldre. Läs mer nedan. 

Vaxigrip Tetra
Det upphandlade vaccinet för säsongen 2022-2023 är Vaxigrip Tetra utan nål, 10 x 0,5 ml, varunummer 527182 via Vaccinservice, telefon 0770-22 20 20. Kom ihåg att beställa vaccin i god tid - det går bra att göra från och med den 19 september. Lägg en beställning som täcker behovet de första två veckorna, då personer i riskgrupp ska erbjudas vaccination. Det går också bra att beställa vaccinet på vanligt sätt via apoteket.

Observera att för personer som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO) eller på korttidsplats ska i år erbjudas Fluad Tetra, ett förstärkt vaccin. De vårdcentraler som ansvarar för dessa boendeformer, ska själva beställa detta vaccin. Läs mer nedan. 

Kom ihåg att beställa kanyler separat.
Den blå kanylen (0,6 x 25 mm) rekommenderas.

För beställning av vaccinationskort (doskort), ring Sanofi på tel. 08-634 50 00. 
 
Fluad Tetra
Fluad Tetra (som är indicerat för influensaprofylax för äldre från 65 års ålder) tillhandahålls i Sverige i en utländsk förpackning som godkänts av Läkemedelsverket. Förpackningen innehåller 10 förfyllda sprutor à 0,5 ml, utan kanyl. Kom därför ihåg att beställa kanyler separat. Den blå kanylen (0,6 x 25 mm) rekommenderas.
 
De vårdcentraler som ansvarar för SÄBO samt korttidsplatser för äldre, ska själva beställa Fluad Tetra.
 

Beställ vaccinet via order@oriola.com. Det är viktigt att beställningsdokumentet innehåller följande uppgifter:

  • ert kundnummer hos Oriola
  • vårdcentralens namn
  • artikel; Fluad Tetra och artikelnummer; 518768
  • antal förpackningar (ej antal doser).

Vårdcentralerna kommer inte att faktureras för detta vaccin. Västra Götalandsregionen står för kostnaden.

CSL Seqirus samarbetar med Oriola för leverans av Fluad Tetra. Frågor om beställningar och leveranser hänvisas till Oriola Kundservice: kundservice@oriola.com, telefon 0770‑22 20 20, knappval 7 för influensavaccin. Öppettider måndag-fredag 08.00 – 17.15.

Smittskydd Västra Götaland har tagit fram en hälsodeklaration med ett antal frågor riktade till patienter som vill vaccinera sig mot influensa. Hälsodeklarationen kan vara till hjälp vid den medicinska bedömningen och ordinatörens ställningstagande till vaccination.

Blankett för hälsodeklaration för egen utskrift.

Det går också att beställa blanketten via Marknadsplatsen. Beställningsnumret är då VGR17288.

Enheter som vill anpassa hälsodeklarationen efter egna behov, kan kontakta Kristina Nyström, kristina.i.nystrom@vgregion.se, 010-441 24 12 / 00 och be att få en wordfil av dokumentet.

 

Även säsongen 2022-2023 kommer Västra Götalandsregionen att använda Vaxigrip Tetra för vaccination mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning, men det kan också ges subkutant. Patienter som behandlas med antikoagulantia behöver särskild handläggning, se Terapiråd Vaccination - intramuskulär injektion (vgregion.se)

Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i miljontals doser. Vaxigrip Tetra innehåller inte adjuvans, och är fritt från kvicksilver.

För mer information om dosering till barn, läs mer på vår sida om barn och vaccin 

Fluad Tetra är ett förstärkt vaccin mot influensa. Vaccinet innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så kallat adjuvans (vatten-oljeemulsion, skvalenolja). Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen. Det adjuvanterade vaccinet är ett äggodlat subunitvaccin och är godkänt som trivalent vaccin sedan 1997 och som tetravalent sedan 2020. Vaccinet är godkänt från 65 års ålder, och ska endast ges intramuskulärt. För patienter behandlade med antikoagulantia och/eller trombocythämmare, se Terapiråd Vaccination - intramuskulär injektion (vgregion.se)

Inför säsongen 2022-2023 har en begränsad mängd av vaccinet upphandlats nationellt. Det ska därför endast erbjudas till personer som bor på SÄBO eller på korttidsplats för äldre. Det är bara de vårdcentraler som ansvarar för SÄBO samt korttidsplatser för äldre, som ska beställa Fluad Tetra. Läs mer i rutan Beställning av vaccin.

På Läkemedelsverkets webbplats finns produktinformation om Fluad Tetra. 

För medicinsk information, frågor om biverkningar eller produkttekniska klagomål gällande Fluad Tetra hänvisas till seqirus@mi.oriola.com.  

Fluenz Tetra är ett nasalt influensavaccin för barn, 2-17 år. I Västra Götaland används det framför allt av verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin. Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin, och bör därför inte användas till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i barnets närhet, bör man ta hänsyn till detta eftersom de levande vaccinstammarna kan spridas från det vaccinerade barnet.

Fluenz Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Vaxigrip Tetra
För vuxna kan vaccination med Vaxigrip Tetra ske samtidigt med vaccination mot covid-19. Vaccinationerna bör i så fall ges en i vardera arm. Det går också att ge vaccinationerna vid separata tillfällen, utan hänsyn till något tidsintervall emellan.

För barn rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Fluad Tetra (förstärkt vaccin)
Vaccination med Fluad Tetra och vaccination mot covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid samma tillfälle.
Vaccination med Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

Fluenz Tetra
För barn rekommenderas minst 7 dagars mellanrum mellan vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19.

Kan samvaccination ge mer biverkningar?
Samtidig (eller inom en veckas) administrering av vaccin mot covid-19 och influensa kan ge ökade biverkningar, främst lokala, men även ökad risk för feberreaktion. Detta bör beaktas vid bedömning om eventuell samvaccination av sköra personer.

 

Senast uppdaterad: 2022-09-30 11:48