Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Influensavaccin

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Regionfullmäktige har beslutat att influensavaccinationen kommer att bli gratis för personer som fyllt 65 år, gravida och de som tillhör en medicinsk riskgrupp. Beslutet gäller från och med influensasäsongen 2020-2021.

Vaxigrip Tetra

Även säsongen 2020-2021 kommer Västra Götalandsregionen att använda Vaxigrip Tetra för vaccination mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin.

Stammarna i vaccinet för säsongen 2020-2021 är

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-likt virus A(H1N1)pdm09
  • A/Hong Kong/2671/2019-likt virus A(H3N2)
  • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning. Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i miljontals doser. Vaxigrip Tetra innehåller inte adjuvans, och är fritt från kvicksilver.

För mer information om dosering till barn, läs mer på vår sida om barn och vaccin 

Fluenz Tetra 

Fluenz Tetra är ett nasalt influensavaccin för barn, 2-17 år. I Västra Götaland används det framför allt av verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin. Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin, och bör därför inte användas till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i barnets närhet, bör man ta hänsyn till detta eftersom de levande vaccinstammarna kan spridas från det vaccinerade barnet.

Fluenz Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin. De aktiva stammarna för säsongen 2020-2021 är:

  • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019-likt virus A(H1N1)pdm09
  • A/Hong Kong/2671/2019-likt virus A(H3N2)
  • B/Washington/02/2019-likt virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vid äggallergi

Vaxigrip Tetra och Fluenz Tetra kan innehålla spår av ägg, och bör därför inte ges till personer med svår äggallergi. Något äggfritt vaccin finns inte tillgängligt i Sverige. Alla som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras. 

Beställning av vaccin

Ordination

Underlag för vaccination

Svevac

Senast uppdaterad: 2021-01-29 09:18