Influensavaccin

Influensavaccin finns åter att beställa

2019-01-02: Vaxigrip Tetra går nu åter att beställa via Vaccinservice.

Influensavirus förändras ständigt, och därför anpassas vaccinet årligen för att ge skydd mot de typer av influensa som förväntas få störst spridning under säsongen. Det tar ungefär två veckor att få full effekt av vaccinet. Skyddseffekten är störst under de första månaderna, men avtar med tiden. Vaccination mot influensa måste därför upprepas varje år. Personer med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av hög ålder, har sämre och kortvarigare effekt av vaccinet än unga, friska.

Vaxigrip Tetra

Inför säsongen 2018-2019 har Västra Götalandsregionen beslutat att använda Vaxigrip Tetra för vaccination mot säsongsinfluensa. Vaxigrip Tetra innehåller fyra virusstammar och är ett så kallat kvadrivalent, eller fyrvalent, vaccin. Även fortsättningsvis kommer fyrvalent vaccin att upphandlas.

Fyrvalent influensavaccin innehåller två influensa B-stammar, jämfört med det trivalenta som bara innehåller en. Detta innebär att vaccinet ger skydd mot båda influensa B-linjerna.

För övrigt skiljer sig inte Vaxigrip Tetra från Vaxigrip. Gällande produktionssätt, innehåll, handhavande och biverkningsprofil är vaccinerna likvärdiga.

Stammarna i vaccinet för säsongen 2018-2019 är

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
  • B/Colorado/06/2017-like virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vaxigrip Tetra är ett avdödat vaccin för i första hand intramuskulär användning. Influensavaccin av den här typen är de mest använda världen över, och har sedan slutet av 1960-talet givits i miljontals doser. Vaxigrip Tetra innehåller inte adjuvans, och är fritt från kvicksilver.

För mer information om dosering till barn, läs mer på vår sida om barn och vaccin 

Influvac Tetra

Influvac Tetra levererades som ersättningsvaccin när Vaxigrip Tetra var restnoterat. Influvac Tetra är ett vaccin mot säsongsinfluensa som använts i flera decennier, och innehåller samma fyra avdödade influensastammar som Vaxigrip Tetra.

Observera att Influvac Tetra endast är godkänt från 3 års ålder. Det är därför viktigt att kontakta Oriola vid beställning av vaccin till barn under 3 år, så att Vaxigrip Tetra kan levereras. Ett litet lager är säkerställt för de yngre barnen.

Fluenz Tetra 

Fluenz Tetra är ett nasalt influensavaccin för barn, 2-17 år. I Västra Götaland används det framför allt av verksamheter inom barn- och ungdomsmedicin. Fluenz Tetra är ett levande, försvagat vaccin, och bör därför inte användas till barn med kraftigt nedsatt immunförsvar. Om det finns personer med kraftigt nedsatt immunförsvar i barnets närhet, bör man ta hänsyn till detta eftersom de levande vaccinstammarna kan spridas från det vaccinerade barnet.

Fluenz Tetra innehåller fyra influensastammar (kvadrivalent), varav den fjärde stammen är ytterligare en influensa B-stam. De aktiva stammarna för säsongen 2018-2019 är:

  • A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-likt virus
  • A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-likt virus
  • B/Colorado/06/2017-like virus (linjetyp B/Victoria)
  • B/Phuket/3073/2013-likt virus (linjetyp B/Yamagata)

Vid äggallergi

Vaxigrip Tetra och Fluenz Tetra kan innehålla spår av ägg, och bör därför inte ges till personer med svår äggallergi. Något äggfritt vaccin finns inte tillgängligt i Sverige. Alla som kan äta sådant som innehåller ägg, till exempel pannkaka, sockerkaka, penslad bulle eller liknande, kan vaccineras. 

Beställning av vaccin

Ordination

Underlag för vaccination

Registrering i Svevac


Läs mer i VGR fokus: Bredare vaccin mot influensa 

Senast uppdaterad: 2019-01-02 11:23