Beställning av vaccin

Uppdaterad information kommer när vaccinet finns att beställa.

Beställning av vaccinationskort

För beställning av vaccinationskort (doskort): ring till Sanofi Pasteur, telefon 08-634 50 00.