Underlag för vaccination

Smittskydd Västra Götaland har tagit fram en blankett med ett antal frågor riktade till patienter som vill vaccinera sig mot influensa. Underlaget kan vara till hjälp vid den medicinska bedömningen och ordinatörens ställningstagande till vaccination. Varje enhet kan anpassa underlaget efter sina behov.

Underlag för influensavaccination

Underlaget innehåller även en fråga om den SMS-tjänst som Smittskydd Västra Götaland erbjuder alla som rekommenderas vaccination mot influensa. Dela gärna ut informationskort om tjänsten till de patienter som kryssar i att de vill veta mer. Beställ korten kostnadsfritt via Adress- och distibutionscentrum, www.vgregion.se/adc 

Senast uppdaterad: 2018-08-30 09:33