Informationsmaterial

Patientinformation

Denna säsong finns följande material att beställa: Allmän affisch, affisch till gravida, flerspråksaffisch, SMS-kort och SMS-affisch. 

Det går kostnadsfritt att beställa materialet via Adress- och distrubutionscentrum www.vgregion.se/adc 
Skriv in sökordet "influensa" i fältet "Beskrivning" och klicka på SÖK. 
Det går också bra att mejla till adress.distributionscentrum@vgregion.se

Informationsblad till gravida från Folkhälsomyndigheten

Annonsering

Kallelsebrev