Informationsmaterial

Patientinformation

Denna säsong finns följande material att beställa: Allmän affisch, affisch till gravida, flerspråksaffisch, SMS-kort och SMS-affisch. 

Det går kostnadsfritt att beställa materialet via Adress- och distributionscentrum www.vgregion.se/adc 
Skriv in sökordet "influensa" i fältet "Beskrivning" och klicka på SÖK. 
Det går också bra att mejla till adress.distributionscentrum@vgregion.se

Bildspel

För vårdpersonal

För MVC-personal

För blivande mammor

Nu finns även ett bildspel för blivande mammor, tänkt att visas i väntrum. Kontakta Kristina Nyström, kristina.i.nystrom@vgregion.se, telefon 010-441 24 12, om du vill använda det på din mottagning.

Annonsering och kallelsebrev

Information för dig som vill annonsera om influensavaccination, eller skicka kallelsebrev.

Annonsering

Kallelsebrev

Nedan finns Folkhälsomyndighetens svenska och engelska faktablad. Det har även översatts till ett antal andra språk, och finns här med Västra Götalandsregionens logotype. 

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska 

Mongoliska

Polska

Somali

Sorani

Thai

Tigrinja

Senast uppdaterad: 2019-01-22 09:24