Kallelsebrev

Personer som får en kallelse från sin vårdcentral, väljer i större utsträckning att vaccinera sig mot influensa. Därför erbjuder vi en ersättning till de vårdcentraler som kallar sina riskgrupps­patienter.

Erbjudandet gäller för kallelser till alla som rekommenderas influensavaccination. Förutsättningen är att brevet innehåller Smittskyddets informationstext ordagrant, samt tid för vaccination eller ett telefonnummer för tidsbokning. Läs mer i vårt dokument exempelbrev med vaccinationsunderlag.  

Varje kallelsebrev ersätts med 3 kronor. Fakturan ska innehålla kopia på kallelsebrevet och underlag som styrker att ni skickat det antal brev ni begär betalt för. Fakturaadressen är Regionkansliet, Beställar-id: 6050700, Fe 982, 405 83 Göteborg. Vid fakturafrågor, kontakta gärna Malin Ericson, telefon 010-441 24 05.

För Närhälsans vårdcentraler kommer kallelserna och faktureringen att samordnas av Kommunikationsavdelningen. Eventuella frågor besvaras av narhalsan.kommunikationsavd@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2018-08-30 09:35