Barn

Vaccination av barn

Alla barn över 6 månader som tillhör riskgrupp rekommenderas vaccination. Ofta används samma vaccin som till vuxna, det vill säga Vaxigrip Tetra. Det är ett avdödat vaccin för intramuskulär användning. Barn från och med 9 års ålder ska ha samma dos som vuxna. Se nedan för dosering till mindre barn.

Barn kan också vaccineras med Fluenz Tetra som är ett levande, försvagat vaccin för nasal användning. Mer information finns på sidan om vaccin.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.