Gravida

Gravida har förhöjd risk att drabbas av allvarlig influensa, framför allt i slutet av graviditeten. Vaccin mot influensa ges vanligen efter rutinultraljudet v.18-20, men om den blivande mamman tillhör en medicinsk riskgrupp ska hon rekommenderas vaccination tidigare i graviditeten, före rutinultraljudet. Vaccinet är säkert att använda under hela graviditeten.

Vaccination av gravida mot influensa - Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal

Folkhälsomyndigheten "Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper" 

Bildspel för personal på MVC

Nedan finns Folkhälsomyndighetens svenska och engelska faktablad. Det har även översatts till ett antal andra språk, och finns här med Västra Götalandsregionens logotype. 

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska 

Mongoliska

Polska

Somali

Sorani

Thai

Tigrinja

Senast uppdaterad: 2018-09-13 13:33