Gravida

Gravida har förhöjd risk att drabbas av allvarlig influensa, framför allt i slutet av graviditeten. Vaccin mot influensa ges vanligen efter rutinultraljudet v.18-20, men om den blivande mamman tillhör en medicinsk riskgrupp ska hon rekommenderas vaccination tidigare i graviditeten, före rutinultraljudet. Vaccinet är säkert att använda under hela graviditeten.

Vaccination av gravida mot influensa - Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal

Folkhälsomyndigheten "Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper" 

Informationsblad till gravida från Folkhälsomyndigheten