Gravida

Gravida har förhöjd risk att drabbas av allvarlig influensa, framför allt i slutet av graviditeten. Vaccin mot influensa ges vanligen efter graviditetsvecka 16, men om den blivande mamman tillhör en medicinsk riskgrupp ska hon rekommenderas vaccination tidigare. Vaccinet är säkert att använda under hela graviditeten.

Vaccination av gravida mot influensa - Folkhälsomyndighetens kunskapsöversikt för hälso- och sjukvårdspersonal

Influensavaccination av gravida - Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Frågor och svar om influensavaccination av gravida - Folkhälsomyndigheten

Influensavaccin finns till gravida

På de flesta vårdcentraler finns reserverade doser för vaccination av gravida, så fortsätt hänvisa era blivande mammor dit. Om vaccinet ändå skulle vara slut på den aktuella vårdcentralen finns det doser för gravida på följande enheter:

  • Närhälsan Olskroken vårdcentral i Göteborg
  • Närhälsan Dagson vårdcentral i Uddevalla
  • Närhälsan Heimdal vårdcentral i Borås

Vi har inte fått några signaler om att det är någon bristsituation i Skaraborg.

Eventuella frågor besvaras av smittskyddssjuksköterska Kristina Nyström på telefon 010-441 24 12.

Bildspel

Bildspel för personal på MVC

Nu finns även ett bildspel för blivande mammor, tänkt att visas i väntrum. Kontakta Kristina Nyström, kristina.i.nystrom@vgregion.se, telefon 010-441 24 12, om du vill använda det på din mottagning.

Nedan finns Folkhälsomyndighetens svenska och engelska faktablad. Det har även översatts till ett antal andra språk, och finns här med Västra Götalandsregionens logotype. 

Svenska

Arabiska

Dari

Engelska 

Mongoliska

Polska

Somali

Sorani

Thai

Tigrinja

Senast uppdaterad: 2019-01-03 08:59