Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om covid-19 på olika språk och i bilder

Folkhälsomyndighetens information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från att smittas med covid-19. 

I det här läget är det viktigt att alla personer som har luftvägsinfektion tar ansvar för att inte föra smitta vidare. Detta innebär att du ska isolera dig i hemmet tills symtomen gått över och ytterligare 2 dygn. Du ska alltså inte gå till förskola, skola eller jobb och inte heller till fritidsaktiviteter och affärer.

Det är viktigt att alla tar ansvar för att smittspridningen begränsas. Ditt ansvar är

 • att ha en god handhygien.
 • att inte hosta och nysa på ett sätt som kan sprida infektioner.
 • att endast besöka sjukvård om du är kallad som patient, har avtalat med personal eller söker akut sjukvård.
 • att undvika inte nödvändiga besök på kommunala boenden. Läs regeringens beslut om nationellt förbud mot besök på äldreboenden. 
 • att du begränsar fysiska kontakter med andra människor och håller avstånd på till exempel restauranger, arbetsplatser, i kollektivtrafik och liknande.
 • att du avstår från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och vid högtider, till exempel påsk, ramadan med eid al-fitr, Valborg, skolavslutningar, med flera. 
 • att du avstår från inte nödvändiga resor.

För dig som är 70 år eller äldre gäller dessutom
att du ska minimera dina kontakter med andra personer så mycket som möjligt, för att undvika smitta.
Du bör helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel samt undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker.

Vistas utomhus
Var gärna utomhus, oavsett om du är frisk eller inte. Om du har luftvägssymtom är det viktigt att du håller minst två meters avstånd till andra människor.

Verksamheter
Alla arrangörer, arbetsgivare, verksamhetsansvariga med flera, är skyldiga att se till att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att smittspridning minimeras. För ytterligare information läs Folkhälsomyndighetens allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, information om riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19 med medföljande riskbedömningsverktyg och deras information riktad till restauranger.  

 

På enkel svenska 

Det pågår spridning av ett nytt coronavirus över hela världen och sjukdomen (covid-19) sprids också där vi bor. Viruset sprids via hosta och nysningar och nära kontakt mellan människor. 
De flesta får bara lätta symtom men kan smitta ändå. Gamla och personer med till exempel hjärt- eller lungsjukdom har större risk att bli allvarligt sjuka. De som har störst risk är gamla med flera sjukdomar.

Alla länder arbetar för att inte så många ska bli sjuka på samma gång. Olika länder gör på olika sätt. I Sverige gäller detta;

Alla måste ta ansvar för att inte föra smitta vidare.

Om du har en luftvägsinfektion, det vill säga om du har feber, hosta, halsont eller snuva ska du:

 • Stanna hemma. Det ska inte komma besökare hem till dig.
 • När du känner dig frisk igen, stanna hemma två dagar till.
 • Att stanna hemma betyder att du inte ska gå till förskola, skola eller jobb. Du ska inte heller gå till affären eller delta i fritidsaktiviteter.

Detta gäller alla:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten ofta.
 • Hosta och nysa i armvecket eller i näsduk, även när du är hemma.
 • Hälsa inte på personer på sjukhus eller äldreboenden.
 • Delta inte i fester, kalas och stora firanden. Fira högtider bara med få personer.
 • Res inte om du inte måste. Det gäller både i Sverige och utomlands.
 • Håll avstånd till andra personer, även på bussar, tåg, restauranger och affärer.

Om du är över 70 år ska du också:

 • Undvika att träffa andra människor. Du bör inte åka buss eller tåg, vara i affärer eller på andra ställen med många människor.
 • Ta hjälp av familj, vänner eller grannar för att handla.

Det är bra att vara utomhus men var inte för nära andra. Försök att hålla avstånd, minst en meter.

Översättningar av texten på enkel svenska
Arabiska
Dari
Persiska 
Somaliska
Tigrinja

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret är 08-123 680 00. Läs mer på denna webbsida om telefonlinjen 

Bildstöd skapade av Dart (ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning). 

Bildstöd om covid-19  
Ett bildstöd med enkel information om vad corona-viruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad en ska göra om en blir sjuk och hygienråd.

Bildstöd om handtvätt 
Ett bildstöd med 12 bilder som visar hur vi ska tvätta händerna på rätt sätt för att förhindra smitta. Bildstödet bygger på WHO:s hygienråd

Bildstöd att använda i samtal om covid-19
Ett bildstöd med två sidor. Första sidan består av vanliga ord som kan behövas i samtalet. Andra sidan består av ord som passar bra för att samtala om corona-viruset.

Bildstöd: skylt till entrédörr 
Ett exempel på en poster till en dörr, till exempel till en vårdmottagning eller annan lokal. Skriv själv i kontaktuppgifterna i nedersta rutan. 

Informationsfilmer om coronavirus och covid-19 på olika språk 
Filmerna är gjorda i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

Information om covid-19 från företrädare för olika trossamfund (från webbplatsen Myndigheten för stöd till trossamförbund) 

Informationsfilm på somaliska
Film med en läkarstudent från Linköpings universitet som förklarar vad covid-19 är och hur du kan skydda dig och andra. 

Senast uppdaterad: 2020-09-28 16:45