Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om covid-19 på olika språk och i bilder

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.
Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Läs mer på webbsidan Krisinformation.se om vad de nya råden gäller. 

Informationsmaterial finns på Länsstyrelsen Västra Götalands hemsida under rubriken filmer och affischer. 

 

Folkhälsomyndighetens information om covid-19 på olika språk  

Information från Folkhälsomyndigheten om att testa sig för covid-19 på olika språk: 

Svenska 

Lättläst svenska 

Arabiska

Engelska 

Farsi

Somaliska

Tigrinja

Informationsfilmer på olika språk: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk 

 

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret är 08-123 680 00. Läs mer på denna webbsida om telefonlinjen 

Företrädare för trossamfunden informerar om de kommande religiösa högtiderna och pandemisituationen. Filmerna är inspelade i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) och Folkhälsomyndigheten (FoHM).
Företrädarna talar på följande språk: mandarin, vietnamesiska, thai, arabiska, spanska, engelska, svenska, syriska och amarinja.

Länk till samlingssida med filmer 

Bildstöd om covid-19  
Ett bildstöd med enkel information om vad corona-viruset är, hur det smittar, vilka symtom som finns, vad en ska göra om en blir sjuk och hygienråd.

Bildstöd om handtvätt 
Ett bildstöd med 12 bilder som visar hur vi ska tvätta händerna på rätt sätt för att förhindra smitta. Bildstödet bygger på WHO:s hygienråd

Bildstöd att använda i samtal om covid-19
Ett bildstöd med två sidor. Första sidan består av vanliga ord som kan behövas i samtalet. Andra sidan består av ord som passar bra för att samtala om corona-viruset.

Bildstöd: skylt till entrédörr 
Ett exempel på en poster till en dörr, till exempel till en vårdmottagning eller annan lokal. Skriv själv i kontaktuppgifterna i nedersta rutan. 

Bildstöd skapade av Dart (ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning). 

Informationsfilmer om coronavirus och covid-19 på olika språk 
Filmerna är gjorda i samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). 

Information om covid-19 från företrädare för olika trossamfund (från webbplatsen Myndigheten för stöd till trossamförbund) 

Informationsfilm på somaliska
Film med en läkarstudent från Linköpings universitet som förklarar vad covid-19 är och hur du kan skydda dig och andra. 

Senast uppdaterad: 2021-03-26 11:39