Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

Sommaren 2021

Under sommarperioden kan frågor om covid-19 i skolmiljön behöva handläggas av personer som normalt inte är insatta i ämnet. Besvara nedanstående frågor inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland med frågor kring positivt test för covid-19:

Har personen symtom?

Om symtom - när började symtomen?

Om personen inte har symtom - när skedde provtagningen?

När var personen senast i förskolan/skolan/fritidsverksamheten/personalgruppen?

Hur ser frånvaron ut i aktuell verksamhet?

Ytterligare vägledning kan hittas i Handlingsplanerna under respektive skolstadium längre ner på denna sida.  

 

Kontaktuppgifter för rektorer och utbildningsansvariga

Ange i ämnesraden vilken skola och kommun som ditt ärende gäller. 

smittskydd@vgregion.se 

Underlag inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland
Detta underlag ska vara en hjälp för rektorer och utbildningsansvariga att kunna kartlägga och dokumentera fall inom deras verksamhet. Underlaget tillhandahålles av Smittskydd Västra Götaland.

Ring 010-441 24 00 eller skicka mail till smittskydd@vgregion.se och ange i ämnesraden;
Underlag covid-19, ange också vilken skola och vilken kommun det gäller.
Aktuell version av underlag är version 5.

För smittspårning av covid-19 se respektive skolform

Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utan för sjukvården

Barn i särskola eller korttidshem och covid-19  2021-08-02
 

Senast uppdaterad: 2021-07-28 10:23