Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

2021-03-25 Förlängning av regionala rekommendationer i Västra Götaland till och med 18 april

Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undervisningen i gymnasieskolan ska bedrivas som en blandning av fjärr- eller distansundervisning och närundervisning gäller till och med den 1 april 2021. I dag har Folkhälsomyndigheten meddelat att rekommendationen inte kommer att förlängas efter detta datum. Sedan tidigare finns dock en möjlighet att ge lokala rekommendationer i regionerna, som kan anpassas efter rådande smittskyddsläge. Ytterst är det skolans huvudman som fattar beslut om distansundervisning i skolan.

Det epidemiologiska läget i landet och i Västra Götaland är fortsatt allvarligt. Efter bedömning av läget i skolåldrarna har Smittskydd Västra Götaland fattat beslut att kvarstå vid de redan nu gällande rekommendationer nedan till den 18 april. Anledningen till detta är den ökande smittspridningen och osäkerheten i vad skollovet runt påsk kan medföra.

  • För gymnasieskolan rekommenderar Smittskydd Västra Götaland sedan 15 mars att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden, och dessutom att högst en tredjedel av eleverna är på plats samtidigt i gymnasiet. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som pga. sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment) ändå har närundervisning, är inte inräknade i den ovan angivna tredjedelen.
  • För högstadiet rekommenderar vi att verksamheten i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel i lokalerna utanför klassrummen. I ett klassrum är det sällan möjligt att hålla till exempel ett tvåmetersavstånd, men eleverna bör mestadels sitta så glest som rummet tillåter. Så mycket som möjligt av undervisningen bör ske i den egna klassen.
  • För låg- och mellanstadiet är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Vi ser med oro en frekvent förekommande smittspridning bland lärare och annan personal på skolor. Lokalt anpassade riktlinjer för att undvika trängsel för lärar-/personalgruppen är mycket viktigt och bör i aktuellt läge förstärkas. Det är huvudmannens ansvar att tillse att den anställde har möjlighet att följa smittskyddsrekommendationerna och den anställdes att följa dem.

För mer information om regionala rekommendationer i Västra Götaland. 

Kontaktuppgifter för rektorer och utbildningsansvariga

Ange i ämnesraden vilken skola och kommun som ditt ärende gäller. 

smittskydd@vgregion.se 

Underlag inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland
Detta underlag ska vara en hjälp för rektorer och utbildningsansvariga att kunna kartlägga och dokumentera fall inom deras verksamhet. Underlaget tillhandahålles av Smittskydd Västra Götaland.

Skicka mail till smittskydd@vgregion.se och ange i ämnesraden; Underlag covid-19, ange också vilken skola och vilken kommun det gäller.

E-post till Smittskydd Västra Götaland hanteras helgfria vardagar
klockan 8.00 - 15.00.

Senast uppdaterad: 2021-03-25 13:22