Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

2022-01-21 Vägledning för klasstängning i skolan

Vägledning från Smittskydd Västra Götaland: Skolans beslut om klasstängning.
I nuvarande situation med ett mycket stort antal covid-19-fall i samhället och en dito stor sjukfrånvaro i många klasser i skolan, har nationella myndigheter bestämt att huvudmannen för skolan själv kan ta beslut om tillfällig stängning/nedkylning av en enskild klass med konstaterad eller misstänkt smittspridning av covid-19.
Det reglerade samrådet med smittskyddet är därför för närvarande borttaget.

Ni får dock gärna använda detta underlag som en vägledning i er egen bedömning. Underlaget bygger dock på att den epidemiologiska situationen med extremt stor smittspridning och stora svårigheter att bli testat för covid-19 i vården är på ungefär samma nivå som nu eller värre. Dessa tillfälliga rekommendationer förväntas behövas åtminstone de närmaste tre-fyra veckorna.

Stängning av en klass är inte alltid den bästa lösningen även om nedanstående kriterier är uppfyllda. Är smittspridningen allmän i samhället liksom i skolan med många smittade och stor frånvaro i flertalet klasser, får sannolikt tillfälliga stängningar mindre effekt på smittspridningen. Att då låta sjuka barn vara hemma och friska barn i skolan, kan vara bättre för barnens undervisning.

Vägledning för klasstängning/nedkylning av enskild klass: 
1. Ett PCR-verifierad fall av covid-19 som varit i klassen sista veckan och som också varit i klassen i smittsamt skede, samt minst 30% frånvaro/sjukfrånvaro, där de flesta har covidliknande symtom: Skolan beslutar om kortvarig (högst fem dagar, inklusive helgdagar) stängning av klassen.

2. Ett antigenpositivt (även kallat snabb- eller självtest) fall i klassen sista veckan och som dessutom varit i klassen i smittsamt skede (som inte hunnit verifieras eller avfärdas via PCR-test) samt minst 30% sjuklighet/frånvaro, där de flesta har covidliknande symtom: Skolan beslutar om kortvarig (högst fem dagar, inklusive helgdagar) stängning av klassen.

3. Hög sjukfrånvaro, över 50 %, där de flesta har covidliknande symtom, men ännu otillräckliga provsvar (inget PCR- eller antigenpositivt fall). Skolan beslutar om kortvarig (högst fem dagar, inklusive helgdagar) stängning av klassen.

Kontaktuppgifter för rektorer och utbildningsansvariga

Ange i ämnesraden vilken skola och kommun som ditt ärende gäller. 

smittskydd@vgregion.se 

Underlag inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland
Detta underlag ska vara en hjälp för rektorer och utbildningsansvariga att kunna kartlägga och dokumentera fall inom deras verksamhet. Underlaget tillhandahålles av Smittskydd Västra Götaland.

Ring 010-441 24 00 eller skicka mail till smittskydd@vgregion.se och ange i ämnesraden;
Underlag covid-19, ange också vilken skola och vilken kommun det gäller.
Aktuell version av underlag är version 7.

Ansvar för provtagning av skolbarn fördelas mellan vårdcentraler i respektive närområde, det vill säga kommun eller stadsdel i Göteborg.

Länk till närområdesansvariga vårdcentraler

 

Senast uppdaterad: 2022-01-21 13:48