Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

Fortsatta råd om covid-19 för förskola, skola och högre utbildning

Sedan 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som en samhällsfarlig och allmänfarlig sjukdom. Ur laglig synpunkt finns inte längre möjlighet till distansundervisning och smittspårning av kontakter till fall i skolmiljö så som vi gjort tidigare.

I skolan är det viktigt att vara uppmärksam på luftvägssymtom och att sjuka barn samt personal stannar hemma vid symtom. Skolhuvudmannen är fortsatt ansvarig för åtgärder vid ökad sjukfrånvaro i skolan, och även för att det bedrivs ett smittspridningsförebyggande arbete. Covid-19 är fortfarande aktuellt men med en mildare form för de flesta som insjuknar. 

Några punkter att tänka på: 

  • Behåll det goda smittförebyggande arbete som utarbetats under pandemin.
  • God vaccinationstäckning av de vuxna i skolans värld förhindrar allvarlig sjukdom.
  • Tänk på att ha en kontinuitetsplan för frånvarorapport – ger bättre överblick.
  • Principen sjuka barn ska vara hemma och friska barn ska vara i förskola och skola gäller.
  • Vid smittspridning i förskola eller skola med många fall kan man kontakta Smittskydd Västra Götaland för råd och stöd. Vi nås då via vår funktionsbrevlåda smittskydd@vgregion.se.
  • Har vi anledning att kontakta skolor kommer vi att använda respektive kommuns funktionsbrevlåda.
  • Vid förvärrad pandemisituation kan Folkhälsomyndigheten komma att ändra klassifikation och riktlinjer, men barns skolgång kommer även i fortsättningen att prioriteras.

Länkar till aktuell skolinformation:

Folkhälsomyndigheten - Information till förskola, grundskola och gymnasieskola

Skolverket - Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Arbetsmiljöverket - Förebygg smittspridning i skolan

Så länge bör barn stanna hemma från förskolan

Ett barn ska stanna hemma från förskolan och andra aktiviteter om det är sjukt och har symtom som kan vara tecken på nytillkommen förkylningssjukdom. Exempel på detta kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Barnet kan återgå till förskolan när det har varit feberfritt i minst 24 timmar, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande restsymtom som hosta och snuva är inget hinder, även om snuvan är tjock och färgad. I de flesta fall behöver barnet totalt vara hemma från ett par dagar upp till en vecka. Syftet med att stanna hemma vid förkylningssymtom är att inte smitta andra och minskar spridningen av infektioner som till exempel covid-19, influensa och RS-virus men också av vanlig förkylning.

Senast uppdaterad: 2022-11-25 08:19