Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

Folkhälsomyndighetens information för skolverksamheter med anledning av upphävda riktlinjer från 2021-09-29

Folkhälsomyndighetens information för skolverksamheter med anledning av upphävda riktlinjer från 2021-09-29 är nu publicerad. 

Vi vill betona att följande fortfarande gäller:

-   Det är viktigt att elever/studenter får sin lagstadgade undervisning på plats. Innan ni överväger lättnader ska ni väga dessa mot risken för smittspridning och utbrott som medför risk för utebliven undervisning.

- Pandemin är inte över, och vi ser en ökad smittspridning bland de ännu ovaccinerade skolbarnen. Detta manar till försiktighet i att allt för snabbt släppa förebyggande arbete i skolans värld.
- Covid-19 lyder fortfarande under smittskyddslagen. Det betyder att det fortfarande ska smittspåras runt fall och att regler för återgång till skolverksamhet fortfarande gäller.
- Det är klokt att bevara och fortsätta tillämpa era goda erfarenheter av smittförebyggande arbete.
- Det är också klokt att vänta med större samlingar och blandning av klasser tills smittspridningen minskar och vaccinationsgraden bland elever och studenter ökar.
- Även i förskolan bör lättnader införas successivt och i samklang med att smittspridningen i samhället minskar.

Kontaktuppgifter för rektorer och utbildningsansvariga

Ange i ämnesraden vilken skola och kommun som ditt ärende gäller. 

smittskydd@vgregion.se 

Underlag inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland
Detta underlag ska vara en hjälp för rektorer och utbildningsansvariga att kunna kartlägga och dokumentera fall inom deras verksamhet. Underlaget tillhandahålles av Smittskydd Västra Götaland.

Ring 010-441 24 00 eller skicka mail till smittskydd@vgregion.se och ange i ämnesraden;
Underlag covid-19, ange också vilken skola och vilken kommun det gäller.
Aktuell version av underlag är version 5.

Handlingsplan vid konstaterad covid-19   (för elever från förskoleklass till årskurs 9) Uppdaterad 2021-09-27

Följebrev för rektorer att fylla i  Utan gurgeltest. Ifyllningsbar pdf. Uppdaterad 2021-09-20
English: Information for students or guardians. For schools/high schools that do not use gargle tests 2021-10-04

Följebrev för rektorer att fylla i Med gurgeltest. Ifyllningsbar pdf. Uppdaterad 2021-09-20 
English: Information for students or guardians. For school/high schools that use gargle tests. 2021-10-04

Informationsbrev till vårdnadshavare i skolan Med gurgeltest. Uppdaterad 2021-09-20

Informationsbrev till vårdnadshavare i skolan  Utan gurgeltest. Uppdaterad 2021-09-20


Regler om återgång till förskola och skola 2021-09-27

Frågor om covid-19 och arbetsmiljö i förskola och skola 2021-08-02

 

För smittspårning av covid-19 se respektive skolform

Hygienrutiner - stödmaterial till verksamheter utan för sjukvården

Barn i särskola eller korttidshem och covid-19  2021-08-02
 

Ansvar för provtagning av skolbarn fördelas mellan vårdcentraler i respektive närområde, det vill säga kommun eller stadsdel i Göteborg.

Länk till närområdesansvariga vårdcentraler

 

Senast uppdaterad: 2021-10-06 16:42