Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information till förskola, skola och högre utbildning

2021-04-13 Västra Götalands rekommendationer gällande skolor till och med 2 maj

Det epidemiologiska läget i Västra Götaland är fortsatt allvarligt. Efter bedömning av läget i skolåldrarna har Smittskydd Västra Götaland fattat beslut om nedanstående rekommendationer.

 • Gymnasieskolan
  Högst hälften av gymnasieskolans elever bör vara på plats samtidigt. Fördelningen av den totala närvaron mellan elever, klasser och årskurser bestäms av skolans huvudman. De elever som på grund av sina behov, individuellt eller utifrån utbildningens art (till exempel praktiska moment), ändå har närundervisning, är inte inräknade i de 50 procenten.

  Det epidemiologiska läget kan vara variera mellan kommuner och enskilda skolor, varför behovsstyrda insatser kan behöva göras med ytterligare ökning av distansundervisning.

  Enligt riktlinjerna rekommenderas också provtagning av asymtomatiska nära kontakter då positiva fall konstaterats på skolan. Det gäller alltså även eleverna.
 • Högstadiet
  För högstadiet rekommenderas att undervisningen i möjligaste mån bedrivs utan risk för trängsel. Huvudmannen kan utifrån lokala förutsättningar besluta om distansundervisning.
 • Låg- och mellanstadierna
  För låg- och mellanstadierna är det viktigt att, så långt det är möjligt, bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

De förlängda rekommendationerna gäller till och med 2021‑05-02 med löpande omprövning utifrån det epidemiologiska läget.  

För mer information om regionala rekommendationer i Västra Götaland. 

Kontaktuppgifter för rektorer och utbildningsansvariga

Ange i ämnesraden vilken skola och kommun som ditt ärende gäller. 

smittskydd@vgregion.se 

Underlag inför kontakt med Smittskydd Västra Götaland
Detta underlag ska vara en hjälp för rektorer och utbildningsansvariga att kunna kartlägga och dokumentera fall inom deras verksamhet. Underlaget tillhandahålles av Smittskydd Västra Götaland.

Skicka mail till smittskydd@vgregion.se och ange i ämnesraden; Underlag covid-19, ange också vilken skola och vilken kommun det gäller.

E-post till Smittskydd Västra Götaland hanteras helgfria vardagar
klockan 8.00 - 15.00.

Senast uppdaterad: 2021-03-25 13:22