Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2021-08-25 Information om covid-19 höstterminen 2021

Inför skolstart hösten 2021 – information om covid-19 till förskola, grundskola och gymnasier i Västra Götaland

Början på höstterminen innebär en ökad risk för covidsmitta. Smittskydd Västra Götaland har noterat en ökad smittspridning av covid-19 i framförallt yngre vuxenåldrar och bland barn 10 - 19 år. Totala antalet covidfall är större inför denna skolstart än det var för ett år sedan. Skolstarten brukar innebära spridning av olika luftvägsvirus bland eleverna, och risken är stor att det i år också är covid som sprids. Medan vuxna i ökande grad blir vaccinerade så kommer de flesta barn att sakna vaccinationsskydd.

Undersökningar visade att skolelever blev hårt drabbade av konsekvenser av distansundervisningen 2020 - 2021. Regeringen och Skolverket har därför fattat beslut att skolor inte får bedriva distansundervisning i förebyggande syfte. Vid smittspridning i en klass, där flera elever är sjuka, kan på smittskyddsläkarens inrådan, distansundervisning bedrivas under några dagar för att minska smittspridningen.

I den ökade smittspridningen är det extra viktigt att skolstarten genomförs på ett klokt sätt. Både elever och personal i skolan bör se över hur man lägger upp gemensamma möten och bör undvika stora sammankomster, speciellt i början av terminen. Smittrisken är stor när man strålar samman från olika sommarsammanhang. Vi vill påminna om att Folkhälsomyndighetens restriktioner om det personliga ansvaret fortfarande gäller – håll avstånd, arbeta hemifrån när det går och träffa så få personer som möjligt. Eftersom vi fått många frågor från skolor angående gruppmöten för personalen vid skolstarten vill vi påminna om att ovanstående också gäller alla oavsett vaccinationsstatus.
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

För att underlätta smittspårning i en klass där någon smittsam person vistats, har Smittskydd Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen ordnat med förenklad provtagning för smittspårningen med så kallat gurgeltest, och att provtagningsutrustningen lämnas ut via skolan. Se rutin längre ned på sidan.  

Folkhälsomyndighetens råd inför skolstarten Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier 

Senast uppdaterad: 2021-08-25 13:13