Kontakt Borås

Erica Castilla

Smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer

Camilla Glad

Administrativ koordinator
Telefonnummer

Kajsa Lundqvist

Hygiensjuksköterska i förskolan/smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer

Gunilla Ockborn

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer

Peter Ulleryd

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer