Kontakt Skövde

Marianne Hilding

Administrativ koordinator
Telefonnummer

Susanne Johansson

Hygiensjuksköterska i förskolan
Telefon: 010-441 24 29

Peter Nolskog

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer

Eva-Karin Berggren

Smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer