Kontakt Uddevalla

Katrin Hedström

Administrativ koordinator
Telefonnummer

Maria Iglicar Berntsson

Hygiensjuksköterska i förskolan/smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer

Eva Lindhusen Lindhé

Biträdande smittskyddsläkare
Telefonnummer

Margareta Olsson

Smittskyddssjuksköterska
Telefonnummer