Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Listeriautbrott

1 juni 2018  
Inga nya fall har rapporterats. Utredningen har visat att prover från anläggningen var av samma listeria typ som hos patientfallen. Orsaken till utbrottet bedöms därmed vara funnen och åtgärdad.

18 maj 2018
Sedan i februari har sex fall och ett misstänkt fall rapporterats i Västra Götaland. Samtliga fall är hemmahörande i Västra Götaland och har varit äldre eller haft bakomliggande sjukdomar.

Utredning för att hitta smittkällan har pågått i samarbete med kommunala myndigheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Prover från kylda enportionsrätter har visat på samma typ av listeria som hos patienterna och produkter enligt pressmeddelandet har återkallats.

Pressmeddelande från Smittskydd Västra Götaland

Pressmeddelande från livsmedelskontrollmyndighet i Lidköpings kommun

Mer information om återkallade produkter via livsmedelsverkets hemsida

4 maj 2018
Sedan i februari har fem fall av listeriainfektion rapporterats i Västra Götaland. Mikrobiologisk typning har visat att det rör sig om samma typ av listeria. Eftersom denna typ inte har hittats i övriga Sverige, verkar det röra sig om ett lokalt utbrott här. Fyra av fallen är bosatta i Göteborg och de som har drabbats har alla varit äldre eller haft bakomliggande sjukdomar. Medelåldern bland de aktuella fallen är 73 år. Utredning för att hitta smittkällan pågår i samarbete med kommunal myndighet, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Listeria är en bakterie som är vanlig i vår miljö, bland annat i vatten och jord. Både människor och djur kan bära på bakterien utan att vara sjuka. Det är oftast personer med ett nedsatt immunförsvar som kan bli allvarligt sjuka och drabbas av blodförgiftning eller hjärnhinneinflammation. De som har sämre förmåga att försvara sig mot infektioner är i första hand äldre personer, spädbarn, gravida och personer som behandlas med mediciner som påverkar immunförsvaret.

Man smittas vanligen via mat som innehåller bakterien. Tiden mellan födointag och sjukdom kan vara mycket lång. Därför kan det vara svårt att hitta det sjukdomsorsakande födoämnet.

Det är viktigt att riskgrupper undviker så kallade risklivsmedel, samt att livsmedel förvaras i rätt temperatur och att utgångsdatum ej överskrids. Se vidare på Livsmedelsverkets råd till gravida, äldre och personer med nedsatt immunförsvar.

Sjukdomsinformation på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-06-01 11:42