Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnsjukvården hårt belastad - många fall av RS-virus i Västra Götaland

Den pågående RSV-epidemin verkar nu finnas i hela Västra Götaland. Situationen är mycket ansträngd i hela regionen och samtliga barnkliniker rapporterar att söktrycket är högt på grund av luftvägsinfektioner samtidigt som behovet av vård är stort också för andra sjukdomar.  

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. Barn i förskolan riskerar smittas av RS-virus där och tar då med sig smittan hem.
Följande rekommendationer ges i samråd med den samlade barnsjukvården (Samordningsrådet barn och ungas hälsa och RPO barn och ungas hälsa), Centrala barnhälsovården och Smittskydd Västra Götaland och riktar sig till hela Västra Götalandsregionen.

·       Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.

·       Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas.

·       Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.

·       Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör inte gå i förskola i rådande situation.

 I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet. Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn.

Se också:
Information från HYFS - Hygiensjuksköterska i skolan
Information om RS-virus på 1177 Vårdguiden
Folkhälsomyndighetens text: Intensiv och tidig start för RS-virus

Senast uppdaterad: 2021-11-05 10:00