Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyhetsbrev

 • Ur innehållet: TBE - statistik för 2019, karta över vaccinationsområden 2020, vaccination mot TBE under pandemin, Covid-19 - uppdaterad provtagningsindikation, smittskyddsblad på flera språk, veckorapport med statistik från Smittskydd Västra Götaland

 • Ur innehållet: information om coronavirus (2019-nCoV), aktuellt influensaläge, utbildningar

 • Ur innehållet: influensasäsongen är igång, påssjuka, aktuella smittskyddshändelser, utbildningar

 • Ur innehållet: skydda antibiotikan - World Antibiotic Awareness week, influensavaccination, aktuella smittskyddshändelser, utbildningar

 • Ur innehållet: influensasäsongen 2019 - 2020, aktuella utbildningar

 • Ur innehållet: ökning av gonorré, välinställd hiv, PrEP (preexpositionsprofylax), utbildningar under hösten och vintern

 • Ur innehållet: kikhosta, aktuella utbildningar

 • Ur innehållet: ökning av harpest - viktigt med ökad uppmärksamhet, information om hajj, utbildningar

 • Ur innehållet: tarminfektioner, vibrioinfektion - badsårsfeber, kommande influensasäsong, guider till handläggning av STI-sjukdomar, mässlingssituationen i Europa, utbildningar

 • Ur innehållet: aktuell lägesbild för mässling i Europa, hepatit A vaccination inför resa, rutin för partnerbrev vid STI-smittspårning, rena händer räddar liv - verktyg för förbättrat hygienarbete, halverad penicillinkur mot halsfluss gav likvärdig effekt, utbildningar

 • Ur innehållet: nya riskområden för TBE i Västra Götaland, Smittskyddets årsrapport, uppdaterad broschyr för klok användning av antibiotika, aktuella smittskyddshändelser

 • Detta nyhetsbrev fokuserar på en ökning av allvarliga streptokockinfektioner

 • Ur innehållet: influensa, uppdaterad provtagningsmall för STI, mässling - erbjudande om gratis vaccination har upphört, asymtomatisk bakteriuri orsakar inte förvirring, uppdaterade råd om listeria, många katter smittade av salmonella, utbildningar, bilaga: Antiviral behandling mot influensa

 • Ur innehållet: influensa - vaccin finns återigen att beställa, utbildningar

 • Ur innehållet: papegojsjuka, influensa, nya partnerbrev för STI-smittspårning, aktuella smittskyddshändelser, utbildningar

 • Ur innehållet: Uppdrag: Stoppa hepatit C, sprututbyte, påssjuka, nytt informationsmaterial från Strama, värdefullt med nya data om antibiotikaresistens, utbildningar

 • Ur innehållet: gratis mässlingvaccination fram till årsskiftet, influensasäsongen 2018-2019, anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög, utbildningar

 • Ur innehållet: EHEC, Influensasäsongen 2018-2019, mässling, ökning av kikhosta hos spädbarn, hygienveckan vecka 38, utbildningar

 • Ur innehållet: Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka, användbara dokument och anvisningar vid tarminfektion, råd till allmänheten om hur man minskar risken för magsjuka, vibrioinfektion – badsårsfeber, utbildningar

 • Ur innehållet: vaccinera inför resan, influensa, brist på TBE-vaccin, utbildningar

 • Ur innehållet: fall av konstaterad mässling i Borås, utbrott av listeria

 • Ur innehållet: ökad spridning av streptokocker, fortsatt många sjuka i influensa, mässling, utbildningar

 • Ur innehållet: TBE i Västra Götaland och utbildningstillfälle den 12 april, influensa, samma salmonellatyp hos katt och människa, utbildning forum sexuell hälsa den 17 april

 • Uppdaterad lägesbild och information kring flera fall av mässling i Göteborg

 • Ur innehållet: utbrott av salmonella, influensa, flera fall av papegojsjuka, kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination, ny broschyr om fästingbett, vården bör erbjuda fler personer hiv-test

 • Ur innehållet: influensa, EHEC, streptokocker, utbrott av lungpest

 • Ur innehållet: information inför influensasäsongen, pneumokockvaccination, ledig tjänst på Smittskydd Västra Götaland, utbildningar, aktuella utbrott och smittskyddshändelser

 • Ur innehållet: smittskyddsutbildning för primärvården, kraftig ökning av gonorré, Hajj, aktuella utbrott

 • Ur innehållet: inför sommaren, inför hösten - influensa, smittskyddsutbildning för Primärvården, Smittskyddets sommarbilaga till allmänheten

 • Ur innehållet: Fler fall av mässling i Fyrbodal. Hepatit A - viktigt att vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa, utbrott pågår i Europa, informationsmaterial om hepatit A.

 • Ur innehållet: mässling

 • Ur innehållet: TBE i Västra Götaland 2016, TBE-vaccination 2017

 • Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

 • I denna veckas nyhetsbrev uppmärksammas tuberkulos, med anledning av internationella världstuberkulosdagen den 24 mars. Ur innehållet: aktuellt läge i Sverige och Västra Götaland, infografik, tips på fördjupad information

 • Ur innehållet: mässling, förändringar inom diagnostik av tarmparasiter

 • Ur innehållet: tredubbling av antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland på grund av campylobacter, rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus, utbildningar, influensaläget

 • Ur innehållet: influensaläget, utbrott av gula febern i Brasilien, uppdaterade informationsblad om hepatit B och C, patientinformation om ESBL och VRE

 • Ur innehållet: nyheter om vaccin, hälsoundersökning, influensaläget

 • Ur innehållet: papegojsjuka, influensaläget, Löddra mera

 • Ur innehållet: influensaläget, antiviralbehandling

Senast uppdaterad: 2017-03-30 09:11