Nyhetsbrev

Ur innehållet: Uppdrag: Stoppa hepatit C, sprututbyte, påssjuka, nytt informationsmaterial från Strama, värdefullt med nya data om antibiotikaresistens, utbildningar

Ur innehållet: gratis mässlingvaccination fram till årsskiftet, influensasäsongen 2018-2019, anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög, utbildningar

Ur innehållet: EHEC, Influensasäsongen 2018-2019, mässling, ökning av kikhosta hos spädbarn, hygienveckan vecka 38, utbildningar

Ur innehållet: Under sommarmånaderna ökar risken att drabbas av magsjuka, användbara dokument och anvisningar vid tarminfektion, råd till allmänheten om hur man minskar risken för magsjuka, vibrioinfektion – badsårsfeber, utbildningar

Ur innehållet: vaccinera inför resan, influensa, brist på TBE-vaccin, utbildningar

Ur innehållet: fall av konstaterad mässling i Borås, utbrott av listeria

Ur innehållet: ökad spridning av streptokocker, fortsatt många sjuka i influensa, mässling, utbildningar

Ur innehållet: TBE i Västra Götaland och utbildningstillfälle den 12 april, influensa, samma salmonellatyp hos katt och människa, utbildning forum sexuell hälsa den 17 april

Uppdaterad lägesbild och information kring flera fall av mässling i Göteborg

Ur innehållet: utbrott av salmonella, influensa, flera fall av papegojsjuka, kostnadsfri kompletterande MPR-vaccination, ny broschyr om fästingbett, vården bör erbjuda fler personer hiv-test

Ur innehållet: influensa, EHEC, streptokocker, utbrott av lungpest

Ur innehållet: information inför influensasäsongen, pneumokockvaccination, ledig tjänst på Smittskydd Västra Götaland, utbildningar, aktuella utbrott och smittskyddshändelser

Ur innehållet: smittskyddsutbildning för primärvården, kraftig ökning av gonorré, Hajj, aktuella utbrott

Ur innehållet: inför sommaren, inför hösten - influensa, smittskyddsutbildning för Primärvården, Smittskyddets sommarbilaga till allmänheten

Ur innehållet: Fler fall av mässling i Fyrbodal. Hepatit A - viktigt att vaccinera mot hepatit A inför utlandsresa, utbrott pågår i Europa, informationsmaterial om hepatit A.

Ur innehållet: mässling

Ur innehållet: TBE i Västra Götaland 2016, TBE-vaccination 2017

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

I denna veckas nyhetsbrev uppmärksammas tuberkulos, med anledning av internationella världstuberkulosdagen den 24 mars. Ur innehållet: aktuellt läge i Sverige och Västra Götaland, infografik, tips på fördjupad information

Ur innehållet: mässling, förändringar inom diagnostik av tarmparasiter

Ur innehållet: tredubbling av antalet vårddagar på sjukhus i Västra Götaland på grund av campylobacter, rekommendation för handläggning av misstänkta fall av zikavirus, utbildningar, influensaläget

Ur innehållet: influensaläget, utbrott av gula febern i Brasilien, uppdaterade informationsblad om hepatit B och C, patientinformation om ESBL och VRE

Ur innehållet: nyheter om vaccin, hälsoundersökning, influensaläget

Ur innehållet: papegojsjuka, influensaläget, Löddra mera

Ur innehållet: influensaläget, antiviralbehandling


Senast uppdaterad: 2018-03-19 09:38