Nyhetsbrev september

Ur innehållet: smittskyddsutbildning för primärvården, kraftig ökning av gonorré, Hajj, aktuella utbrott

Nyhetsbrev september

Ur innehållet: 

  • Smittskyddsutbildning för primärvården
  • Kraftig ökning av gonorré
  • Hajj
  • Aktuella utbrott
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27