Nyhetsbrev sommar 2017

Ur innehållet: inför sommaren, inför hösten - influensa, smittskyddsutbildning för Primärvården, Smittskyddets sommarbilaga till allmänheten

Innehåll i ordinarie nyhetsbrev:

  • Inför sommaren
  • Inför hösten – influensa
  • Smittskyddsutbildning för Primärvården

Smittskydd Västra Götalands nyhetsbrev sommar 2017 

Innehåll i nyhetsbrev - sommartema för allmänheten:

  • Mag- och tarminfektioner
  • Vid kontakt med lantbrukets djur
  • Fästingbett
  • Reseråd och vaccinationer
  • STI – sexuellt överförbara infektioner

Smittskydd Västra Götalands sommarbilaga 2017 till allmänheten

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26