Nyhetsbrev vecka 14

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

Nyhetsbrev vecka 14

Ur innehållet:

  • Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad
  • Aktuella utbildningar
  • Utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien
  • Ny hemsida
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:17