[Missing text '/outdatedbrowser/text' for 'Swedish']
[Missing text '/common/skiplink' for 'Swedish']

Nyhetsbrev vecka 14

[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: Uppdaterad:

Ur innehållet: Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad, aktuella utbildningar, utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien

Nyhetsbrev vecka 14

Ur innehållet:

  • Smittskydd Västra Götalands årsstatistik över anmälningspliktiga sjukdomar är nu publicerad
  • Aktuella utbildningar
  • Utökade vaccinrekommendationer för resenärer till Brasilien
  • Ny hemsida
[Missing text '/common/published' for 'Swedish']: