Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om ny coronavirusinfektion (covid-19)

Västra Götalandsregionen har lanserat en regionövergripande webbplats om covid-19 för vårdgivare.  Enbart smittskyddsrelaterat material kommer att finnas på denna webbsida.

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Provtagningsindikation för covid-19 version 14 (2020-06-17)

 

 

Smittskyddsblad 

Smittskyddsblad författas av smittskyddsläkarföreningen

Läkarinformation (2020-05-14) 

Patientinformation (2020-05-14) 

Översatt patientinformation:
Arabiska
Dari
Engelska 
Farsi
Franska
Rumänska
Somaliska
Spanska
Tigrinja

Smittspårningslistor
Lista för smittspårning av medpatienter och närstående/medföljare till fall av covid-19

Lista för smittspårning av personal till fall med covid-19 

OBS! Smittspårningslistor ska INTE skickas till Smittskydd Västra Götaland.

Informationsblad för exponerade patienter och personal 

Dokument till personal: Till dig som bedömts vara exponerad för smitta med covid-19 (2020-06-09) 

Dokument till patient: Till dig som haft nära kontakt med person som har covid-19 (2020-06-09) 

Dokumenten har skrivits i samarbete mellan Smittskydd Västra Götaland och Vårdhygien. 

Smittskyddsanmälan
Covid-19 ska endast anmälas av läkare vid ett mikrobiologiskt laboratorium samt av läkare som utför obduktion. Behandlande läkare behöver inte utföra klinisk smittskyddsanmälan. 

Folkhälsomyndighetens vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19 2020-05-15


Folkhälsomyndighetens falldefinition vid anmälan enligt Smittskyddslagen

 

Åtgärder på arbetsplatsen för att minska risken för smittspridning mellan personal - dokument för personal i Västra Götalandsregionen 2020-04-17

Om vårdpersonal insjuknar ska personen stanna hemma tills denne är stabilt symtomfri minst två dagar. Detta är viktig åtgärd för att förhindra att patienter och boende drabbas av covid-19. Chefen ska kontaktas i ett tidigt stadium.

Vid tillkomst av symtom på arbetsplatsen ska personen omedelbart avsluta arbetspasset och gå hem och stanna hemma tills stabilt symtomfri minst två dagar.

Provtagning sker utifrån de förutsättningar som gäller inom förvaltningen. I nuläget är provtagningskapaciteten begränsad.

Senast uppdaterad: 2020-06-30 09:22