Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad uppmärksamhet för påssjuka

2020-01-17: Under de senaste veckorna har några personer i Västra Götaland insjuknat i påssjuka. Vårdcentraler och jourmottagningar bör ha en ökad uppmärksamhet för symtom på misstänkt påssjuka.

Påssjuka (parotit) orsakas av ett virus och smittar genom saliv och upphostningar (droppsmitta). Smittsamheten är störst strax före insjuknandet, från några dygn före symtomdebut och ytterligare minst fem dygn.

Vaccination mot påssjuka infördes 1982 i det nationella barnvaccinationsprogrammet.  Första MPR-vaccindos ges vid 18 månaders ålder och en andra dos vid 6-8 års ålder. Skyddseffekten mot påssjuka anses vara cirka 90 % efter två vaccindoser, men skyddet sjunker med tiden. Brister i vaccinets effekt är en sannolik orsak till så kallad genombrottsinfektion trots tidigare vaccination. 

Symtom
Inkubationstiden är 16-18 dygn men kan variera från 12 till 25 dygn. De första sjukdomstecknen är muskelvärk och feber under 1-2 dygn och tilltagande öronvärk vid tuggning. Därefter tillkommer svullna och ömmande spottkörtlar längst bak på underkäken, framför örat och ned mot halsen. Svullnaden börjar ofta på ena sidan, men sprider sig sedan oftast till andra sidan. 

Handläggning på vårdcentralen vid misstänkt påssjuka
Provtagning med PCR från saliv och urin för påvisning av parotitvirus.
Blodprov för antikroppspåvisning mot parotit (IgM)

  1. Vid stark misstanke om påssjuka bör infektionskliniken kontaktas.
  2. Informera om risken för smitta. Patienten ska vara hemma under sjukdomsperioden.
  3. Smittspårning! Andra riskutsatta personer i omgivningen? Ovaccinerade barn? Smittkälla? 

Påssjuka är en anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Postexpositionsprofylax med vaccin till redan smittade förefaller inte skydda mot sjukdom. Dock ska ovaccinerade i omgivningen kring ett bekräftat sjukdomsfall erbjudas vaccination.

Mer information om påssjuka

Se ”Handläggning vid påssjuka” på Smittskydd Västra Götalands webbsida.

Foton av spottkörtelsvullnad vid påssjuka

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2020-01-17 15:20