Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smittskyddsanmälan

I anmälningssystemet SmiNet gör behandlande läkare en elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

Vad ska en anmälan innehålla?

Smittskyddslagen (2004:168) 2 kap. §6

En anmälan enligt §5 skall innehålla uppgifter om:

 • den smittades eller misstänkt smittades namn, personnummer eller samordningsnummer samt adress
 • den sannolika smittkällan
 • de sannolika smittvägarna
 • de åtgärder som läkaren vidtagit för att hindra smittspridning
 • andra uppgifter av betydelse för smittskyddet.

Hur snabbt ska en anmälan göras?

En anmälan ska göras skriftligen senast dagen efter den dag då läkare misstänkt eller konstaterat fall av smittsam sjukdom, eller misstänkt eller funnit smittämne av sådan sjukdom vid analys i ett laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik. Läs mer i 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) 

Skyndsam rapport via telefon

Om läkaren som är skyldig att göra anmälan misstänker att flera patienter har smittats av samma anmälningspliktiga sjukdom ska denne, genom telefonsamtal omedelbart underrätta smittskyddsläkaren om detta.

Hur anmäler man?

 1. Din klinik, vårdcentral eller motsvarande har ett "klinik-ID"för inloggning i Sminet. Kontakta ditt lokala smittskyddskontor om du saknar klinikens ID. 
 2. Gå till  www.sminet.se. Välj "elektronisk anmälan med login"
 3. Ange typ av klinik, namn på kliniken och klinik-ID. 
 4. Välj diagnos och fyll i anmälan, vilken information som är viktig kan du läsa mer under Anmälningspliktiga sjukdomar - information och handläggning av sjukdomsfall och välj därefter diagnos. 
 5. När du fyllt i all information så klicka på "Skicka" 
 6. Du får en bekräftelse på att anmälan är mottagen och du möjlighet att skriva ut en papperskopia alternativt spara anmälan som PDF.

Här hämtar du manualen för SmiNet elektroniska anmälan

Informera patienten skriftligt och muntligt

Som hjälp har smittskyddsläkarna i Sverige utformat skriftlig information i form av smittskyddsblad. Smittskyddsbladen hittar du under varje diagnos.

Sexuellt överförbara sjukdomar

Om en anmälan görs enligt 2 kap. 5 § smittskyddslagen (2004:168) ska anmälan kodas med födelseår och de fyra sista siffrorna i den smittades eller misstänkt smittades personnummer eller samordningsnummer (till exempel 1965-5528). Även kön ska uppges. Några andra uppgifter om den smittades identitet får inte lämnas i anmälan. Det gäller för sjukdomarna gonorré, HIV, klamydia och syfilis. På denna sida finns mer information om smittspårning vid sexuellt överförbara sjukdomar. 

Hur gör man om man inte kan anmäla elektroniskt?

Välj mellan följande alternativ

 1. Gå in på www.sminet.se. Välj "elektronisk anmälan med blankett". Detta kräver ingen klinik-ID. Välj diagnos och fyll i anmälan på datorn. Välj "skriv ut" och posta anmälan till oss.
 2. Samma som ovan - men skriv ut en tom blankett. Fyll i uppgifterna för hand och posta till oss. Kontaktuppgifter. 

OBS! Anmälan ska endast skickas till ditt lokala smittskyddskontor i behandlande läkares län. Smittskydd Västra Götaland anmäler till Folkhälsomyndigheten och eventuellt miljöhälsokontor. 

Vid frågor, kontakta ditt lokala smittskyddskontor.

Paragrafanmälan av person som ska lämna prov (klamydia, gonorré, syfilis och hiv) Anmälan av person som inte identifierats, kontaktats eller där provtagning inte bekräftats.
Paragrafanmälan av patient som inte följer smittskyddslagen (klamydia, gonorré, syfilis och hiv) Anmälan avseende patient som inte kommer för smittspårning, inte följer sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra.

Övriga sjukdomar:

Anmälan till smittskyddsläkaren enligt smittskyddslagen (2004:168) /Paragrafanmälan  Blankett för anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk med mera. 

Anmälan om övertag av behandlande läkare enligt smittskyddslagen (2004:168) Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. 

Senast uppdaterad: 2020-01-02 13:55