PM/anvisningar

På denna sida finns PM/anvisningar som berör flera diagnoser. Diagnosspecifika PM finns under varje sjukdom under sidan Anmälningspliktiga sjukdomar.

Information om smittsamma sjukdomar för föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleverksamhet (information från Hyfs) 

Blodburen smitta

Blodburen smitta bland barn och ungdomar

Hiv - handläggning vid positivt provsvar 

Tarmsmitta

 

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation

Diarré och kräkningar inom förskolan - föräldrainformation i kort version 

Diarré och kräkningar inom förskolan - personalinformation

Diarré och kräkningar inom förskolan -sjukvårdsinformation

Frågeformulär vid diarrésjukdom

Hygienråd vid tarmsmitta 

Hygienråd under sommaren

Lathund - Åtgärder vid tarminfektioner  (uppdaterad september 2017) 

Råd om vinterkräksjukan (Folkhälsomyndigheten)

Multiresistenta bakterier

Handlingsprogram för multiresistenta bakterier inom kommunal hälso- och sjukvård, omsorg och primärvård i Västra Götaland

Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten

Föräldrainformation 

Personalinformation

Sjukvårdsinformation


Senast uppdaterad: 2018-10-29 10:19