Smittskydd Västra Götaland utreder fall av Salmonella

Smittskyddet utreder fall av Salmonella Kentucky bland personer som vårdats inneliggande på regionens sjukhus och kan ha smittats där. Alla större sjukhus i Västra Götalandsregionen ingår i utredningen.

Uppdatering 2017-12-15: 

Sedan den 1 oktober har tjugofyra personer i Västra Götaland insjuknat i Salmonella Kentucky, en ovanlig form av salmonella. Samtliga har vårdats på något av regionens sjukhus före insjuknandet och kan ha smittats där. Smittan är med stor sannolikhet födoämnesburen.

Alla personer har sannolikt blivit smittade för flera veckor sedan, och det finns inga tecken på pågående smittspridning.

Ytterligare personer i andra landsting i Sverige har diagnosticerats med Salmonella Kentucky. Utredning för att hitta smittkällan pågår i nära samarbete med bland annat Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Regionservice och de aktuella sjukhusen. 

Läs vårt pressmeddelande från 2017-11-28 på denna sida 

Information om Salmonella (sjukdomsinformation, statistik, PM, med mera) går att läsa här 

Anvisningar kring provtagning: Det är viktigt med generös provtagning med faecesodling/PCR av patienter med diarréer. Framför allt om patienter sjukhusvårdats under den möjliga inkubationstiden. Den är vanligtvis 12-72 timmar men kan vara upp till ett par veckor. Det är enbart aktuellt att provta patienter som har pågående symtom.