Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smittspårning av covid-19

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. För att bryta smittkedjor av covid-19 måste smittspårning ske snabbt. Behandlande läkare ansvarar för smittspårning. Det praktiska genomförandet kan utföras av behandlande läkare eller av smittspårare med särskild kompetens.
Smittspårningen kan även i flera fall utföras av den smittade (index) själv med hjälp av särskild instruktion. Dokumentation ska ske i patientens journal när smittspårning startats samt avslutats och vem som utfört den. Om index själv sköter smittspårning måste denne återkoppla till behandlande läkare eller smittspårare, att smittspårning är klar.

Hög belastning på Regional smittspårningsenhet

Smittspridningen ökar återigen i samhället och därmed antal positiva personer. Detta har medfört en kraftig ökning av överlämnade ärenden till smittspårningsenheten vilken gör att det dröjer längre innan personer med positivt provsvar blir kontaktade för smittspårning.

Informera om att kontakt kan dröja
Informera patienten redan vid provtagningstillfället att kontakten med smittspårare kan dröja men att de kommer bli kontaktade. I väntan på den kontakten ska patienten följa de instruktioner de fått vid provtagningstillfället.

Vad kan göras för att avhjälpa situationen?
För att upprätthålla en så effektiv smittspårning som möjligt i regionen är det önskvärt att de vårdcentraler som har möjlighet att själva utföra smittspårningen gör det.

Regional smittspårningsenhet 
har i uppdrag att stötta behandlande läkare inom primärvården i smittspårning av covid-19.  
Länk och kontaktuppgifter till Regional smittspårningsenhet 

Folkhälsomyndighetens grundläggande webbutbildning om smittspårning
Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning. Den riktar sig också till smittspårare som vill veta mer om smittspårning av covid-19. 

Utbildningen har tre delar: introduktion till smittspårning, träffa fem patienter som söker vård för olika symtom och ett kunskapstest.
Webbutbildningen tar 1,5 timme och nås via Folkhälsomyndighetens webbsida

Smittskydd Västra Götalands digitala utbildning i smittspårning av covid-19
Vid behov utbildar även smittskyddet i hur man smittspårar för covid-19. För mer information kontakta smittskydd@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2021-02-26 16:02