Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Smittspårning av covid-19

Covid-19 är en samhällsfarlig, allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. För att bryta smittkedjor av covid-19 måste smittspårning ske snabbt. Behandlande läkare ansvarar för smittspårning. Det praktiska genomförandet kan utföras av behandlande läkare eller av smittspårare med särskild kompetens.
Smittspårningen kan även i flera fall utföras av den smittade (index) själv med hjälp av särskild instruktion. Dokumentation ska ske i patientens journal när smittspårning startats samt avslutats och vem som utfört den. Om index själv sköter smittspårning måste denne återkoppla till behandlande läkare eller smittspårare, att smittspårning är klar.

Smittspårning av nyupptäckt covid-19 - instruktion till behandlande läkare och smittspårare (2021-09-03)

inklusive tre bilagor: 

Smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation (2021-06-17) 

Screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg regional rutin

Smittspårning inom sjukhus och primärvård - Regional rutin Vårdhygien Covid-19, 

Smittspårningslistor att använda inom kommunal vård och omsorg, sjukhus och primärvård.

Vägledning från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens dokument - Vägledning för smittspårning av covid-19 - ligger till grund för ovanstående rutiner. Publicerad 2020-07-23. Uppdaterad 2021-08-31

Regional smittspårningsenhet 
har i uppdrag att stötta behandlande läkare inom primärvården i smittspårning av covid-19.  
Länk och kontaktuppgifter till Regional smittspårningsenhet 

Folkhälsomyndighetens grundläggande webbutbildning om smittspårning
Utbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning. Den riktar sig också till smittspårare som vill veta mer om smittspårning av covid-19. 

Utbildningen har tre delar: introduktion till smittspårning, träffa fem patienter som söker vård för olika symtom och ett kunskapstest.
Webbutbildningen tar 1,5 timme och nås via Folkhälsomyndighetens webbsida

Smittskydd Västra Götalands digitala utbildning i smittspårning av covid-19
Vid behov utbildar även smittskyddet i hur man smittspårar för covid-19. För mer information kontakta smittskydd@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2021-05-12 10:48