Karta över riskområden

Karta över riskområden  Kartan baseras på var inrapporterade fall mellan åren 1998 och 2018 sannolikt har smittats.

Senast uppdaterad: 2019-04-08 08:26