Karta över riskområden

Karta över riskområden  Kartan baseras på var inrapporterade fall mellan åren 1998 och 2017 sannolikt har smittats.

Senast uppdaterad: 2018-04-06 15:35