Barnvaccination

På den här sidan visas dokument och länkar gällande barnvaccination

Vaccination av barn och ungdomar - vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer - Folkhälsomyndigheten 2017

Information om vaccinationer - även på andra språk- Folkhälsomyndigheten

Vaccination mot HPV (Humant Papillom Virus)- Läkemedel i regionen-Västra Götaland

Rikshandboken i barnhälsovård

PM Västra Götaland

Information av barnvaccinationer som inte ingår i ordinarie program på BVC - Central Barnhälsovård 

Ovanstående PM finns även publicerade på Centrala Barnhälsovårdens webbsida, under ”Riktlinjer/vaccination”: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/central-barnhalsovard/riktlinjer/

Lagar/förordningar

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn- Folkhälsomyndigheten

Vägledning för elevhälsan- Socialstyrelsen

Frågor och svar

Frågor och svar om det allmänna vaccinationsprogrammet- Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om difteri och stelkramp- Folkhälsomyndigheten

Övrig information

Rekommendationer vid ägg- och gelatinallergi- Läkemedelsverket

Vaccine Preventable Diseases Monitoring System- World Health Organization (WHO)
Barnvaccination i andra länder

Senast uppdaterad: 2019-02-21 14:22