Författningssamlingar om vaccinationer

Nationella rekommendationer, föreskrifter och allmänna råd om vaccinationer.

Barnvaccinationer- Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper - ersätter Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2015:1) från 2016-09-01.

Föreskrifter om vaccination av barn - HSLF-FS: 2016 51- Folkhälsomyndigheten

Föreskrifter om infektionsscreening av gravida för hepatit B, hiv-infektion och syfilis
SOSFS 2004:13 (M) - Socialstyrelsen

Föreskrifter och allmänna råd om ordination och läkemedelshantering i hälso- och sjukvården
- Socialstyrelsen

Information om tidigare vaccinationsprogram - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om förebyggande av rabies - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos- hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination- Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccination och immunoglobulin- före och efter exposition - Folkhälsomyndigheten

Senast uppdaterad: 2019-02-21 09:37