Hepatit A och B-vaccinationer till personer som missbrukar

Det är viktigt att personer som injicerar droger erbjuds vaccin mot hepatit A och B. Smittskydd Västra Götaland står för vaccinkostnad.

Information till sjuksköterskor inom beroendevården:
Vaccination mot hepatit A- och B till personer som injicerar droger

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25