Hepatit B- vaccination

Rekommendationer för profylax mot hepatit B - Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition och Hepatit B- vaccination till riskgrupper

Rekommendationer om vaccination mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin- före och efter exposition - Folkhälsomyndigheten 2016

Hepatit B-vaccination till riskgrupper - Folkhälsomyndigheten 2016

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25