Svevac - journalföring av vaccinationer

Svevac är ett journalsystem för dokumentation av vaccinationsuppgifter. Vaccinationsregistret administreras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Smittskydd Västra Götaland rekommenderar att alla influensa- och pneumokockvaccinationer journalförs i Svevac. Registrering i Svevac uppfyller de formella krav som ställs på dokumentation. Om så önskas kan man i det egna journalsystemet göra en notering med hänvisning till att vaccinationsuppgifter finns i Svevac. 

Gällande registrering av övriga vaccinationer är det upp till varje vårdgivare att besluta om dessa ska registreras i Svevac. 

Inloggning till Svevac

Många enheter har inloggningsuppgifter till Svevac sedan tidigare. Har du glömt  inloggningsuppgifter eller lösenord ber vi dig kontakta den lokala Svevac-administratören på din mottagning. Om ingen på din enhet har inloggningsuppgifter sedan tidigare kan du ansöka om detta via Svevac ansökan.

Journalför en vaccination

Vill du journalföra en vaccination klicka på denna länk som går till sida för journalföring i Svevac.

Mer information om Svevac 

Företaget Inera sköter driften för Svevac. På Ineras webbplats finns samlad information om behörighet, inloggning, nyhetsbrev, felanmälan, med mera. Ineras webbplats

Senast uppdaterad: 2019-02-28 11:20