TBE-vaccination

Brist på vaccin mot TBE 

Med anledning av att FSME-Immun är restnoterat till och med början av juni, läs mer här, uppkommer frågan om man kan byta till annat vaccin under grundvaccination. I första hand bör man skjuta på vaccinationen tills FSME-Immun åter finns i lager, men om detta fördröjer vaccinationen mer någon vecka kan man ge olika vaccin. Det finns inga studier som undersöker om effekten av vaccinationen påverkas men teoretiskt bör det fungera. I händelse av upprepad brist av FSME-Immun bör man ha även Encepur på vaccinationsmottagningen och reservera doser för att i möjligaste mån använda samma vaccin under hela grundvaccinationen. 

Vaccinationsinformation till vårdpersonal

Vaccinationsschema

Frågeformulär TBE-vaccination

Rutiner för beställning av TBE-vaccin

 

TBE-information till allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-11-20 11:06