Tuberkulosvaccination

På denna sida finns olika dokument om insatser för prevention kring tuberkulos.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination (Folkhälsomyndigheten 2017) 

Riktlinjer för vaccination med BCG (uppdaterad 2017-11-15)

Senast uppdaterad: 2017-11-21 13:40