Vaccination till människor på flykt

Vaccin till människor på flykt - nya rekommendationer - Folkhälsomyndigheten 2017

Kostnadsfri kompletterande vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka (nyhet 2017-11-30) Erbjudande till asylsökande vuxna m fl i Västra Götaland, i samband med hälsoundersökningen

Här finns även:

  • information om MPR-vaccin med översättningar till arabiska, somaliska, engelska, franska, persiska och tigrinja
  • fakturaunderlag för debitering
Senast uppdaterad: 2017-12-06 10:42