Antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland fortsätter att öka

Uppdaterad:
Publicerad:

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland ökade med 11 procent den senaste tolvmånadersperioden fram till och med augusti 2022 jämfört med samma period året före och var i augusti 2022 237 recept/1000 invånare och år. Ökningen har skett från en historiskt låg nivå, delvis på grund av de effekter som Covid-19-pandemin har haft på förskrivningen. I rapporten framgår tydligt pandemins effekt på antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland månad för månad. Spridningen i antal recept per kommuninvånare är fortsatt stor i Västra Götalandsregionen.

Jämfört med övriga Sverige har regionen sjunde lägst förskrivning av alla regioner.

Länk till rapporten Receptförskrivning sommar 2022.