Bättre val av antibiotika på sjukhus

Regionens sjukhus fortsätter att minska sin användning av resistensdrivande medel.

Kungälvs sjukhus minskar dramatiskt sin användning av cefalosporiner. SkaS liksom VGR i sin helhet ökar användningen av penicillin. Vid behandling av cystit minskar användningen av kinoloner.

Inneliggande ökar totalanvändningen av antibiotika, senaste året med knappt 6 %. Målet för VGR är minskning med 10 % 2015 till 2017. Receptförskrivningen fortsätter dock att minska.

Vårdrelaterade infektioner ökar inte, vid drygt 5 % av alla vårdtillfällen noteras en infektion som har samband med given vård.

Senast uppdaterad: 2017-12-07 15:40