Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förskrivningen av antibiotika i Västra Götaland går både ner och upp!

Förskrivningen av antibiotika på recept fortsätter att minska, under 2019 med 5% i Västra Götaland, som numera tillhör de sju regioner i Sverige med lägst receptförskrivning. Lägst förskrivning i Västra Götaland ses i Grästorps kommun.

Den minskade antibiotikaförskrivningen omfattar alla åldersgrupper. Förskrivningen är störst för antibiotika som vanligen används vid luftvägsinfektioner. Noterbart är att förskrivning av doxycyklin, ciprofloxacin och lymecyklin fortsätter att minska.

Sjukhusanvändningen av antibiotika minskar om man ser till användning per befolkningsmängd, men antibiotikatrycket till inneliggande patienter ökar. Allt färre vårdplatser fylls av patienter med större antibiotikabehov. Glädjande så ökar alla sjukhus i regionen sin användning av penicillin vid samhällsförvärvad pneumoni, detta enligt såväl regionala som nationella mål och riktlinjer.

Bifogat finns en sammanfattande statistik för användning av antibiotika och för vårdrelaterade infektioner på de större sjukhusen i VGR. Mer detaljerad statistik återfinns på Stramas hemsida.                         

 

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 4, 2019

Årsrapport antibiotikaförskrivning 2019

Antibiotikarapport sjukhusstatistik kvartal 4, 2019

Senast uppdaterad: 2020-03-13 10:42