Fortsatt förbättring av antibiotikaval på sjukhusen i Västra Götaland

Ytterligare förbättring med byte från resistensdrivande cefalosporiner till penicilliner noteras på flera av regionens sjukhus, särskilt på Kungälvs sjukhus och SkaS.

Västra Götaland är numera det landsting med lägst användning av cefaloporiner och kinoloner inom sluten vård i Sverige. Receptförskrivning på sjukhus fortsätter minska. Västra Götalandsregionens mål med vårdrelaterad infektion vid högst 6% av alla vårdtillfällen nås av regionen som helhet och av de flesta enskilda sjukhus.

Senast uppdaterad: 2018-03-19 18:36