Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Antibiotikaförskrivning på recept har minskat kraftigt i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:

Pandemin medförde en kraftig nedgång i antibiotikaförskrivningen i Västra Götaland under 2020. Detta mönster ses i hela Sverige. I årsrapporten framgår att det är luftvägsantibiotika och förskrivningen till barn som minskat mest under 2020 jämfört med tidigare år.

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 16 procent senaste 12-månadersperioden fram till och med december 2020 jämfört med samma period året innan och var i december 229 recept/1000 invånare och år. Antalet recept per kommuninvånare är lägst i Grästorp kommun (195 recept/1000 inv. och år) och högst i Mariestad kommun (268 recept/1000 inv. och år)

Ingen ökning av allvarliga infektioner

De åtgärder som införts för att minska spridning av Covid-19 i samhället är sannolikt en starkt bidragande faktor till att insjuknandet i andra luftvägsinfektioner har minskat och därmed behovet av antibiotika.  I en ny rapport från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har man utvärderat om allvarliga luftvägsinfektioner och komplikationer till dessa ökat under pandemin. Under 2020 sågs ingen ökning utan snarare en minskning av allvarliga bakteriella luftvägsinfektioner samt komplikationer till dessa som behöver specialistvård eller inläggning på sjukhus såsom pneumoni, mastoidit och halsböld. Inte heller bakteriell hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner såsom nekrotiserande fasciit har ökat.  

Rapport antibiotikaförskrivning kvartal 4 2020

Årsrapport antibiotikaförskrivning 2020

Publicerad:
Uppdaterad: