Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västra Götalandsregionen har uppnått 250-målet!

Publicerad:

Covid-19-pandemin har medfört en kraftig nedgång i antibiotikaförskrivningen och Västra Götalandsregionen har i juli i år uppnått målet om 250 recept/1000 invånare och år!

Här presenteras antibiotikastatistiken till och med kvartal 2 2020. Vi ser en minskning av antalet recept förskrivna till invånare i Västra Götaland med 9% senaste 12-månaders-perioden jämfört med samma period året före. Till de yngsta har den mer än halverats.

19 kommuner ligger under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Antalet recept per kommuninvånare är lägst i Grästorp (208 recept/1000 inv. och år) och högst i Åmål (315 recept/1000 inv. och år).

Nationella data visar samma mönster och Strama Västra Götaland delar Folkhälsomyndighetens bedömning om orsakerna till den minskade förskrivningen:

  • Färre har sökt sjukvård
  • Det finns i allmänhet en högre medvetenhet om handhygien, host- och nysetikett samt fysisk distansering
  • Att smittskyddsåtgärder till följd av Covid-19-pandemin kan ha resulterat i färre luftvägsinfektioner

Rapport antibiotikaförskrivning kvartal 2 2020

Publicerad: