Minskad förskrivning av antibiotikarecept

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 2 procent den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2017 jämfört med samma period året innan.

Antalet antibiotikarecept uppgår nu till 301 per 1000 invånare och år. Västra Götalandsregionen tillhör de 9 landsting/regioner med lägst förskrivning i Sverige. Grästorp, Essunga och Dals-Ed kommuner ligger nu under målet på 250 recept/1000 invånare och år. Antalet recept per kommuninvånare är lägst i Grästorp kommun (232 recept/1000 inv. och år) och högst i Öckerö kommun (339 recept/1000 inv. och år).

Receptförskrivning riket och Västra Götalands kommuner till och med kvartal 2 2017

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18