Nu finns nya Regnbågshäftet 2019 att ladda ner och beställa!

Nu har Folkhälsomyndigheten publicerat uppdaterade ”Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppen vård, 2019” det så kallade Regnbågshäftet. Läs mer om innehållet och hur du beställer det här.

Flera uppdateringar i riktlinjerna har gjorts. Avsnitten om urinvägsinfektioner, sexuellt överförbara infektioner och KOL  är helt nya och tecken på allvarlig infektion hos vuxna finns nu i häftet.

Appen Strama nationell är uppdaterad med samma innehåll och kan i nuläget bara läsas på Androidtelefoner men Apple är på gång. Du kan även läsa den på dator (länk till appens webbsida

Så beställer du 

Ladda ner som PDF - Besök vår webbsida  Informationsmaterial.

Beställ tryckt version - Beställs kostnadsfritt för dig som är verksam i Västra Götaland på Adress och Distributionscentrum 

Senast uppdaterad: 2019-04-09 10:24